KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

V příštím roce bude SZIF hospodařit s 39,5 miliardy korun

18/11/18

V příštím roce bude SZIF hospodařit s 39,5 miliardy korun 15. 11. 2018 Praha 14. listopadu 2018 – Vláda České republiky dnes schválila „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019“. V příštím roce bude platební agentura hospodařit s částkou přes 39,5 miliardy korun, na zemědělské dotace půjde 37,2 miliardy korun. Platební agentura Státní […]

V příštím roce bude SZIF hospodařit s 39,5 miliardy korun

15. 11. 2018


Praha 14. listopadu 2018 – Vláda České republiky dnes schválila „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019“. V příštím roce bude platební agentura hospodařit s částkou přes 39,5 miliardy korun, na zemědělské dotace půjde 37,2 miliardy korun.

Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) administruje a kontroluje opatření Společné zemědělské politiky, Společné rybářské politiky, podpory v rámci Národních dotací a zajišťuje také propagaci značek kvalitních potravin.

V příštím roce bude rozpočet SZIF ve výši téměř 39,5 miliardy korun, z toho z kapitoly Ministerstva zemědělství obdrží 38,9 miliardy korun, 267,5 milionu korun představují ostatní příjmy a zápůjčka na intervenční nákupy činí 226,8 milionu korun.

Na dotace v rámci Společné zemědělské politiky připadne v roce 2019 téměř 37,2 miliardy korun. Na této částce se podílí Evropská unie přibližně 31,5 miliardy korun, státní rozpočet pak 5,7 miliardy korun. Největší částka připadne opět na přímé platby, na žádosti roku 2019 je vyčleněno téměř 22,2 miliardy korun. Skoro 14 miliard korun je určeno na opatření Programu rozvoje venkova, přibližně 40 procent těchto finančních prostředků půjde na projektová opatření a 60 procent na neprojektová opatření. Jedna miliarda korun je připravena pro Společnou organizaci trhů, největší část cílí na podporu školních projektů.

Platební agentura zároveň spravuje značky kvalitních potravin, projekt Regionální potravina a podporuje biopotraviny a produkty ekologického zemědělství. Předpokládaný rozpočet je celkem 200 milionů, z toho podpora kvalitních potravin bude ve výši 120 milionů korun, Regionální potraviny 50 milionů a na značky BIO je vyčleněno 30 milionů. Na správní výdaje byla přidělena dotace ve výši 1,6 miliardy korun. Ostatní finanční zdroje budou využity především k realizaci intervenčních nákupů, na výdaje v rámci technické pomoci Programu rozvoje venkova, na mezinárodní podpůrný twinningový projekt a další. Návrh rozpočtu SZIF na rok 2019 bude dále projednávat Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a následně schvalovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF je dále zprostředkujícím subjektem v Operačním programu Rybářství a v národních dotacích, zajišťuje také propagaci značek kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.