KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Změna Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 pro 3., 5. a 7. kolo příjmu žádostí v operaci 4.1.1

05/11/18
Kateřina Patočková

Změna Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 pro 3., 5. a 7. kolo příjmu žádostí v operaci 4.1.1 29.10.2018 – Dne 24. 10. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období […]

Změna Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 pro 3., 5. a 7. kolo příjmu žádostí v operaci 4.1.1

29.10.2018 – Dne 24. 10. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) pro 3., 5. a 7. kolo příjmu žádostí v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků.

U preferenčního kritéria „Součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je stroj s půdoochrannou funkcí, stroj nebo technologie, který přispívá ke snížení emisí NH3 do ovzduší nebo zařízení pro precizní zemědělství a zároveň žadatel nebyl v minulosti sankcionován za nedodržení protierozních opatření ochrany půdy.“ byla odstraněna podmínka, že „žadatel nebyl v minulosti sankcionován za nedodržení protierozních opatření ochrany půdy“.

Přílohy:

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 3. kolo příjmu žádostí – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (ze dne 24.10.2018) (PDF, 1 MB)

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 5. kolo příjmu žádostí – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (ze dne 24.10.2018) (PDF, 1 MB)

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 7. kolo příjmu žádostí – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (ze dne 24.10.2018) (PDF, 1 MB)

Zařazeno v Zemědělství