KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

AK ČR na tradičním setkání zemědělců Jihočeského kraje a Vysočiny

17/12/18
Kateřina Patočková

AK ČR na tradičním setkání zemědělců Jihočeského kraje a Vysočiny Setkání zemědělců Jihočeského kraje a Vysočiny zorganizovala jako každý rok společnost ZZN Pelhřimov a.s. v Táboře. Za Agrární komoru České republiky vystoupil prezident Zdeněk Jandejsek a viceprezident Bohumil Belada, za Ministerstvo zemědělství ČR vystoupil ministr Miroslav Toman a náměstek ministra Pavel Sekáč. Zemědělce přišel pozdravit […]

AK ČR na tradičním setkání zemědělců Jihočeského kraje a Vysočiny

Setkání zemědělců Jihočeského kraje a Vysočiny zorganizovala jako každý rok společnost ZZN Pelhřimov a.s. v Táboře. Za Agrární komoru České republiky vystoupil prezident Zdeněk Jandejsek a viceprezident Bohumil Belada, za Ministerstvo zemědělství ČR vystoupil ministr Miroslav Toman a náměstek ministra Pavel Sekáč. Zemědělce přišel pozdravit i předseda zemědělského výboru PS ČR Jaroslav Faltýnek.

Ministr zemědělství ČR zhodnotil rok 2018. V národních dotacích se podařilo na 100 % doplnit tituly na welfare drůbeže, prasat a Q-CZ mléko. Určité krácení bylo u titulu na podporu welfare dojnic. Rozpočet na rok 2019 je prozatím na úrovni 57,4 mld. Kč včetně prostředků z EU. Ministr ve svém vystoupení uvedl, že se bude v příštím roce snažit navýšit rozpočet ministra, a to nejen z národního rozpočtu, ale i úsporami v rámci ministerstva zemědělství. Zároveň uvedl i priority v Společné zemědělské politice po roce 2020, kterými jsou:

1. obhajoba národních zájmů, především návrh rozpočtu SZP je nepřijatelný, protože pro Českou republiku jde o nejvyšší krácení ze všech členských států EU,

2. nepřijatelnost zastropování, které je podstatou diskriminační a postihovalo by hlavně živočišnou výrobu, ale i speciální plodiny,

3. udržení rozpočtu na přímé platby, program rozvoje venkova a VCS,

4. zjednodušení kandicionalit.

 

Ve svém vystoupení se zmínil i o kompenzaci sucha, situaci na trhu v cukru, ale i o krizi v lesnictví.

Prezident Agrární komory České republiky zhodnotil rok 2018 z pohledu zemědělců. Snahy Agrární komory ČR o navýšení dotací v roce 2018 byly úspěšné. Dotace pomohly zmírnit obrovský pokles výroby vepřového i drůbežího masa. Stále je však soběstačnost u mléka zhruba 85 %, u vepřového masa jen 38 %, u drůbežího masa do 62 %, u vajec kolem 65 % a u brambor asi 50 %. Stavy hospodářských zvířat výrazně poklesly, na druhé stran však zemědělci dosahují vynikající výsledky v užitkovosti u jednotlivých druhů. Příkladem je produkce mléka za laktaci, která v roce 2018 přesáhla 9 tis. litrů na dojnici, či odchov selat na prasnici, kde Česká republika dosahuje lepší výsledky než chovatelé v Německu. Zemědělci v České republice umí hospodařit, avšak nejsou schopni konkurovat produktům na trhu, které jsou dotované z národních dotací 4 až 5-krát víc, přičemž jsou tyto peníze poskytovány z různých zdrojů, nejenom primárně na zemědělskou činnost. Problémem je i nekalá soutěž, nižší kofinancování PRV, či silnější podpora vývozu a exportu komodit na trhu EU i mimo EU. Prezident AK ČR poděkoval zemědělcům za jejich práci v nelehkých podmínkách a zdůraznil, že svět bude mít o kvalitní potraviny trvale.

Ve svém vystoupení prezident Zdeněk Jandejsek uvedl priority AK ČR v SZP po roce 2020, které jsou: zachovat rozpočet pro Českou republiku, odmítnout povinnost zastropování a definovat skutečného zemědělce, zajistit platby na citlivé komodity a řešit národní dotace.

Prezident AK ČR uvedl i priority na národní úrovni.

Ing. Jaroslav Faltýnek, předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu zdůraznil, že Zemědělský výbor ve svém stávajícím složení je v současném období velmi dobrým pracovním týmem. Uvedl, že díky spolupráci Zemědělského výboru, ministerstva a Agrární komory ČR je dobrá obhajoba zájemců celého sektoru. Předseda ZV PSP ČR se zmínil o rozpočtu navýšení národních dotací, které letos začínaly na 2,05 mld. Kč, se zvýšením až na 3,91 mld. Kč, co představuje téměř 100% vykrytí všech titulů. Na rok 2019 je v rozpočtu alokováno 3,8 mld. Kč. Zemědělský výbor přijal usnesení, aby ministr dál hledal možnosti na pokrytí nároků zemědělců. Jaroslav Faltýnek uvedl, že na žádost AK ČR byli doplněné citlivé komodity a vinná réva do podpory rostlinných komodit přes zelenou naftu. Předseda výboru informoval i o jednáních s eurokomisaři, o postoji k zastropování a podpoře iniciativy Francie, která nechce snižovat rozpočet.

Viceprezident AK ČR Bohumil Belada podrobně zhodnotil finanční alokace na jednotlivá opatření. Upozornil na přípravu notifikace titulu na výkrm býků, ale i na diskuze k dotačnímu titulu na cukrovku. Ve svém vystoupení se podrobně zaměřil na činnost Agrární komory ČR v roce 2018, díky které se podařily úpravy legislativy či úpravy alokací financí na jednotlivé dotační tituly. Předmětem vystoupení byly i informace o krocích AK ČR při vyjednávání podmínek v PRV, limitech u zelené nafty, podmínkách při vyplácení odškodnění na sucho či úpravách používání přípravcích na ochranu rostlin. Komora v roce 2018 intenzivně pracovala i v Bruselu, kde se ji podařilo prosadit část zájmů zemědělců.

Po vystoupení všech hostí následovala diskuze a společenský program. Setkání bylo přínosem nejen pro zemědělce, ale i pro zástupce státní správy, aby si mohly poslechnout hodnocení svojí činnosti a očekávání zemědělců.

 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., AK ČR

Zdroj: Agrární komora České republiky

 

Zařazeno v Zemědělství