KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018

18/12/18
Kateřina Patočková

Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018 14. 12. 2018 – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil zásady pro dotace zemědělcům na zmírnění škod způsobených suchem v letošním roce. Ministerstvo zveřejnilo "Zásady, kterými se stanovují podmínky pro […]

Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018

14. 12. 2018 – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil zásady pro dotace zemědělcům na zmírnění škod způsobených suchem v letošním roce. Ministerstvo zveřejnilo "Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018".

V termínu od 16. 1. 2019 do 25. 1. 2019 včetně bude realizován příjem žádostí na programy:

S.1.1. . Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018

S.2. – Zmírnění škod způsobených suchem na sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018

Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelů ze škody způsobené suchem je vymezenou dvousazbové odškodnění:

    1. při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % – sazba ve výši 10 % normativních nákladů,

    2. při poškození v rozsahu větším než 50 % – sazba ve výši 20 % normativních nákladů,

Všem potencionálním žadatelům o dotaci doporučujeme, aby se s uvedenými Zásadami důkladně seznámili a začali co možná nejdříve shromažďovat potřebné materiály, které bude nutné doložit k žádosti a začali podávat žádosti na příslušná pracoviště OPŽL SZIF nejlépe od začátku příjmu žádostí (16. 1. 2019).

Upozorňujeme žadatele, že konečná výše dotace a sazby dotace budou po kontrole všech podaných žádostí upraveny tak, aby objem finančních prostředků k proplacení zohledňovat celkový objem vyčleněných finančních prostředků.

Přílohy

Zásady Sucho 2018

Příloha A – pšenice jarní

Příloha B – ječmen jarní

Příloha C – kukuřice na zrno

Příloha D – oves

Příloha E – cukrová řepa

Příloha F – brambory

Příloha G – mák

Příloha H – slunečnice

Příloha CH – chmel

Příloha I — zelenina

Příloha J – okrasné školky

Příloha K – ovocné školky

Příloha L – lesní školky

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

 

 

Zařazeno v Zemědělství