KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace na včelařská opatření v roce 2019

07/01/19
Kateřina Patočková

Dotace na včelařská opatření v roce 2019 V Praze dne 3. ledna 2019 – Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF částku určenou v roce 2018 na dotace na včelařská opatření. Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1102 ze dne 5. července 2016 a v souladu s čl. 55 odst. […]

Dotace na včelařská opatření v roce 2019

V Praze dne 3. ledna 2019 – Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF částku určenou v roce 2018 na dotace na včelařská opatření.

Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1102 ze dne 5. července 2016 a v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 činí v roce 2019 příspěvek Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci Českého včelařského programu 1 250 509 EUR.

Pro stanovení celkové finální částky v Kč, byl v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 užit směnný kurz ECB ze dne 31. 12. 2018 ve výši 25,724 CZK/EUR.

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50% z rozpočtu ČR a z 50% z rozpočtu EU využít, tak činí 64 336 187 Kč.

 

Ing. Michal Barbuš, v.r.

vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

 

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Zařazeno v Zemědělství