KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informační podpora pro žadatele o propagační programy

24/01/19

Informační podpora pro žadatele o propagační programy  17. 01. 2019   Praha 17. ledna 2019 – Pro zájemce a potenciální žadatele o propagační programy pro zemědělské produkty je připravena celá řada nástrojů, jež mají žadatelům pomoci úspěšně zpracovat a předložit návrhy a zvýšit tak šanci na jejich schválení. Informační denV souvislosti se zveřejněním letošní výzvy […]

Informační podpora pro žadatele o propagační programy

 17. 01. 2019

 

Praha 17. ledna 2019 – Pro zájemce a potenciální žadatele o propagační programy pro zemědělské produkty je připravena celá řada nástrojů, jež mají žadatelům pomoci úspěšně zpracovat a předložit návrhy a zvýšit tak šanci na jejich schválení.

Informační den
V souvislosti se zveřejněním letošní výzvy k předkládání návrhů na propagační programy pro zemědělské produkty uspořádá CHAFEA (Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny) informační den pro potenciální žadatele. Prezentace zástupců Evropské komise a CHAFEA představí roční pracovní program 2019, jakož i výzvy a účastníky seznámí s podmínkami výzvy a kritérii způsobilosti programů. Informační den bude zahrnovat také prezentaci exportních možností pro zemědělsko-potravinářské výrobky ve třetích zemích. Účastníci budou také mít příležitost se poučit ze zkušeností úspěšných žadatelů realizujících probíhající kampaně. Součástí informačního dne bude také speciální akce, která má za cíl sdružovat potenciální žadatele hledající partnery s cílem předložit multinárodní program. Prostor bude i na dotazy účastníků.

Informační den se bude konat v úterý 7. února 2019 v Bruselu a bude otevřen všem potenciálním příjemcům, reklamním agenturám a vnitrostátním orgánům.
Agendu a pokyny k registraci naleznete zde https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events/registrations-open-info-day-calls-proposals-2019

Technická pomoc
Tato technická podpora spočívá v poskytování relevantních informací na specializovaném portálu, který byl zřízen portál s cílem pomoci potenciálním žadatelům porozumět propagační politice a různým aspektům podávání návrhů.

V případě dotazů k propagačním programům nesouvisejících s informačními technologiemi je k dispozici asistenční služba agentury CHAFEA na e-mailové adrese: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Dotazy lze pokládat do 2. dubna 2019 do 17:00 SEČ (středoevropského času). Odpovědi na relevantní dotazy budou zveřejněny na adrese http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html do 9. 4. 2019 do 17:00 SEČ (středoevropského času).

V případě dotazů týkajících se nástrojů pro předkládání návrhů on-line se obraťte na asistenční službu (IT helpdesk) zřízenou za tímto účelem https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

Často kladené dotazy jsou zveřejněny na internetových stránkách agentury CHAFEA na adrese http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.

Konzultace
Potenciální žadatelé se mohou se svými dotazy na Státní zemědělský intervenční fond, který je kompetentním orgánem pro administraci propagačních opatření, a to na e-mailovou adresu propagace.eu@szif.cz.

Ing. Michal Barbuš
vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření,
cukru a propagace v.r.