KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované MZe

12/01/19

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství 11. 01. 2019 8.1.2019 – K 1. 1. 2019 dochází k dílčím změnám v pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Ministerstvo zemědělství proto aktualizovalo příručku pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích a zveřejňuje také nový […]

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství

11. 01. 2019


8.1.2019 – K 1. 1. 2019 dochází k dílčím změnám v pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Ministerstvo zemědělství proto aktualizovalo příručku pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích a zveřejňuje také nový tabulkový přehled podporovaných druhů lesních dřevin.

Změny v pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích k 1. 1. 2019 jsou vyvolány počátkem účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, na kterou odkazují pravidla pro poskytování finančních příspěvků ve věci stanovištní vhodnosti dřevin. Kromě aktualizované příručky Ministerstvo zemědělství v příloze tohoto článku zveřejňuje i nový tabulkový přehled stanovištně vhodných dřevin, na které je finanční příspěvek poskytován.

Do příručky bylo doplněno i stanovisko MZe o podpoře asanace kůrovcového dříví založené na povrchovém postřiku skládky dříví insekticidem s jejím následným překrytím netkanou textilií za stejných podmínek, podle kterých je podporována asanace dříví spočívající v zakrytí dříví insekticidní sítí (finanční příspěvek I.a.1). Stanovisko je zveřejněno v samostatném článku na webové adrese eagri.cz/prispevky.lesy.

Přílohy

Příručka k FP na hospodaření v lesích (PDF, 917 KB)
Přehled podporovaných dřevin (PDF, 518 KB)
Příloha č. 2 NV 30/2014 (žádost DT D) (DOC, 161 KB)
Příloha č. 3 NV 30/2014 (žádost DT B) (DOC, 171 KB)
Příloha č. 5 NV 30/2014 (žádost DT A) (DOC, 171 KB)
Příloha č. 7 NV 30/2014 (žádost DT H) (DOC, 159 KB)
Příloha č. 11 NV 30/2014 (ohlášení) (DOC, 118 KB)
Příloha č. 12 NV 30/2014 (žádost DT I) (DOC, 163 KB)
Příloha č. 13 NV 30/2014 (de minimis) (DOCX, 20 KB)