KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2019

27/01/19

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2019 22. 01. 2019 Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.) § 3 zákona č. 25/2008 Sb. – termín podání: 31. 3. 2019 MŽP. Všechny potřebné informace, včetně manuálů, příruček, FAQ, právních předpisů, přehledu ohlašovacích povinností v agendě IRZ zde. Zdroj: https://www.ispop.cz/

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2019

22. 01. 2019


Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.) § 3 zákona č. 25/2008 Sb. – termín podání: 31. 3. 2019 MŽP.

Všechny potřebné informace, včetně manuálů, příruček, FAQ, právních předpisů, přehledu ohlašovacích povinností v agendě IRZ zde.

Zdroj: https://www.ispop.cz/