KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

sucho 2018

16/01/19
Kateřina Patočková

Podklady pro podání žádosti

Sucho 2018 – podklady pro podání žádosti

V Praze dne 14. ledna 2019 – V souvislosti s příjmem dotačních žádostí na zmírnění škod způsobených suchem na tržních plodinách v roce 2018, který se uskuteční od 16. 1. 2019 do 25. 1. 2019 včetně, jsou na Portálu farmáře (eAGRI) a v LPIS pro žadatele připraveny pomůcly, které usnadní podání této žádosti.

Podklady pro podání žádosti soubor ke stažení zde

Metodický pokyn MZe pro žadatele k DP Sucho 2018 – Tržní plodiny – zpřesnění k 14. 1. 2019 soubor ke stažení zde

Žádost a tabulky k DP Sucho 2018 – tržní plodiny a ovocné školky soubor ke stažení zde

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond