KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zveřejňování výzev EK pro předkládání propagačních programů na podporu zemědělských produktů

30/01/19
Kateřina Patočková

Zveřejňování výzev EK pro předkládání propagačních programů na podporu zemědělských produktů 21.1.2019 – Na webovém portálu Státního zemědělského intervenčního fondu byly zveřejněny výzvy Evropské komise k předkládání návrhů pro programy na podporu zemědělských produktů po celém světě i v rámci EU (v příloze). Termín pro předložení návrhů propagačních programů by stanoven na 16. 4. 2019 […]

Zveřejňování výzev EK pro předkládání propagačních programů na podporu zemědělských produktů

21.1.2019 – Na webovém portálu Státního zemědělského intervenčního fondu byly zveřejněny výzvy Evropské komise k předkládání návrhů pro programy na podporu zemědělských produktů po celém světě i v rámci EU (v příloze). Termín pro předložení návrhů propagačních programů by stanoven na 16. 4. 2019 do 17:00 hodin (středoevropského času). Komise přijaté návrhy posoudí a v říjnu budou známi úspěšní žadatelé.

Návrhy jsou předkládány přímo agentuře CHAFEA prostřednictvím elektronického systému: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip.

Další informace na webu szif.cz nebo na emailu propagace.eu@szif.cz:

– Sekce – Ke stažení (legislativa): https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu

Sekce – Ke stažení (důležité informace): Jak připravit a podat žádost o propagační program – Příručka pro žadatele

Přílohy

Výzva k předkládání – jednoduché programy (ke stažení zde)

Výzva k předkládání – složené programy (ke stažení zde)

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Zemědělství