KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství a budoucnost

01/02/19
Ing. Eva Chromečková

Zemědělství už nikdy nebude jako dřív. Seznamte se s problémy a výzvami, před kterými dnes stojí. Modernizace, automatizace, robotizace, změna přístupu, nové metody a postupy …

Zemědělství a budoucnost

Situace na trhu práce, z důvodu nedostatku pracovních sil, je v Jihomoravském kraji stejně nepříznivá jako v celé ČR. V zemědělství a souvisejících činnostech je situace ještě horší.

Cílem projektu je pomocí on-line videa propagovat moderní úroveň a kvality našeho zemědělství a zemědělského školství a vrátit tak zemědělství prestiž a posílit produkci Jihomoravského kraje.

Cílovými skupinami jsou:
a) mladí lidé, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání
b) jejich rodiče, kteří jim s výběrem zaměstnání pomáhají
c) široká veřejnost, u které je potřeba změnit vnímání současného zemědělství
Předkládaný projekt umožňuje, jednak široké veřejnosti, ale zejména cílové skupině – absolventům základních a středních škol, jejich rodičům i široké veřejnosti předložit a představit přehled a podobu současného i budoucího zemědělství podobách výkonu povolání v této oblasti.
Zemědělství a s ním i zemědělské střední školství a zemědělská praxe se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních sil. Je potřeba ve společnosti, a hlavně u naší mládeže, zvyšovat prestiž a atraktivnost zemědělských oborů, zvýšit zájem o studium a následně o práci v celém zemědělském sektoru. Představovat zemědělství jako moderní, atraktivní obor, který využívá vymoženosti moderních technologií. Věříme, že i touto cestou, cestou natočení a zveřejnění krátkých akčních videí, se podaří prolomit nezájem o studium zemědělských oborů a následně pak nedostatek pracovních sil v celém zemědělském sektoru. Je nadále potřeba zlepšovat vzájemnou komunikaci zemědělského školství a zemědělské praxe, zachovat školní statky a nabízet žákům podniková stipendia.