KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výbor pro zemědělství a rozvoje venkova EP hlasoval o SZP

07/04/19

Výbor pro zemědělství a rozvoje venkova EP hlasoval o SZP 04. 04. 2019 Zemědělci s očekáváním a zájmem čekali na hlasování Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI). Hlasování k Společné zemědělské politice po roce 2020 se uskutečnilo 2. dubna 2019, zde přinášíme informace Konsorcia k jeho průběhu. Zde musíme zároveň zdůraznit, že […]

Výbor pro zemědělství a rozvoje venkova EP hlasoval o SZP

04. 04. 2019


Zemědělci s očekáváním a zájmem čekali na hlasování Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI). Hlasování k Společné zemědělské politice po roce 2020 se uskutečnilo 2. dubna 2019, zde přinášíme informace Konsorcia k jeho průběhu. Zde musíme zároveň zdůraznit, že je to poslední hlasování výboru před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve všech zemích EU od 23. do 26. května 2019. Evropský parlament se tedy vrátí k nové SZP až po volbách. Nový Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova se bude zabývat stanoviskem „starého výboru“ a rozhodne, zda se zprávou bude dále pracovat, nebo zda zprávu odmítne a zahájí činnost od začátku a připraví ji jako novou.

Evropská komise již připravila a představila legislativní návrhy ke Společné zemědělské politice po roce 2020. K předloženému legislativnímu návrhu bylo v rámci Evropského parlamentu předloženo 5.253 pozměňovacích návrhů ze strany členů COMAGRI, a dalších 670 pozměňovacích návrhů ze strany dotčených Výborů EP. Zpravodajka pro zprávu EP k Strategickým plánům SZP Esther Herranz García (Španělsko, frakce EPP) z předložených pozměňovacích návrhů zpracovala celkem 130 návrhů kompromisních, o kterých bylo během jednání hlasováno.

V pořadí prvním návrhem, o kterém europoslanci hlasovali, byl pozměňovací návrh německého europoslance Alberta Desse (EPP), který předložil úplné odmítnutí návrhu Evropské Komise. Jeho návrh byl odmítnut poměrem hlasů 10 pro, 29 proti, 4 se zdrželi. Odmítnuta byla také většina návrhů, které předložil Výbor EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Řada kompromisních návrhů zpravodajky García ale byla v průběhu vyjednávání upravena tak, aby požadavky Výboru EP pro životní prostředí na „zelenější“ SZP reflektovala.

Jaká je teda pozice COMAGRI?

Definice skutečného zemědělce: členské státy musí implementovat definici aktivního, nikoli skutečného, zemědělce. Žádná podpora nesmí být udělována těm, jejichž zemědělská aktivita představuje pouze nevýznamnou část jejich celkové ekonomické aktivity.

Zastropování přímých plateb: členské státy musí povinně zastropovat částky přímých plateb přesahující 100.000 EUR, ale mohou ze stropované částky odečíst maximálně 50 % reálných nákladů na zaměstnance. Pokud se však členský stát rozhodne alokovat minimálně 10 % na redistributivní platby, může se rozhodnout povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 € neimplementovat.

Podpory vázané na produkci: VCS platby musí mít formu roční platby založené na pevně daných oblastech a výnosech nebo na pevně daném počtu zvířat, a musí dodržovat finanční stropy stanovené členskými státy, které budou schvalovány Komisí.

Externí konvergence: srovnání úrovně přímých plateb napříč členskými státy EU – externí konvergence přímých plateb – by mělo být dosaženo do roku 2027, platby by se měly srovnat směrem k průměru výše základní podpory příjmů pro udržitelnost platné v roce 2026.

Distribuce prostředků v I. pilíři SZP: členské státy musí povinně alokovat minimálně 60 % obálky prvního pilíře na základní podporu příjmu pro udržitelnost; minimálně 5 % na redistributivní platby; minimálně 20 % pro eko-schémata; minimálně 2 % na podporu pro mladé zemědělce.

Distribuce prostředků v II. pilíři SZP: minimálně 30 % obálky druhého pilíře bude alokováno pro agro-envi-klimatická opatření.

Transfery mezi pilíři: povoleny jsou přesuny z I. do II. pilíře SZP až do výše 15 % a z II. do I. pilíře do výše 5 %.

O jednotlivých kompromisních návrzích bylo hlasováno zvlášť, následně bylo hlasováno o schválení pozice COMAGRI jako takové. Výslednou pozici COMAGRI podpořili europoslanci poměrem hlasů 27 pro, 17 proti, 1 se zdržel.

Téma Společné zemědělské politiky po roce 2020 vnímáme z pohledu českých zemědělců jako trvale zásadní a naše jednání proto i nyní důsledně pokračují i přes faktor voleb do Evropského parlamentu. Pozice AK ČR se k návrhům SZP po roce 2020 nemění, priority budeme nadále prosazovat na všech jednáních doma i v zahraničí, protože nám na zemědělství skutečně záleží. Chceme, aby zemědělci, kteří skutečně hospodaří, měli vytvořené podmínky pro jejich práci. A právě nyní, těsně před volbami, by i samotní zemědělci měli mnohem více vnímat kandidáty na europoslance a jejich programy pro oblast zemědělství a venkova.

Z podkladů Konsorcia nevládních organizací zpracovala
Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., výkonná ředitelka pro SZP, AK ČR