KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

V Jihomoravském kraji se soutěžilo o ocenění Regionální potravina

19/06/19
Ing. Eva Chromečková

TZ, 19. 6. 2019, Brno, Mendelova univerzita v Brně, hodnotitelská komise

V Jihomoravském kraji se soutěžilo o Regionální potravinu

Brno 19. června 2019 – V brněnské metropoli dnes hodnotitelská komise rozhodovala o vítězích prestižní značky Regionální potravina. Cílem bylo vybrat jedinečné regionální zemědělské a potravinářské výrobky, které ctí řemeslo, odpovědný přístup a především místní suroviny. Celkem se v Jihomoravském kraji do soutěže přihlásilo 51 výrobců se 193 produkty.

 

 

Značka Regionální potravina, která snoubí respekt k řemeslu, úctu k přírodě a lokální výrobu, se letos udílí již desátým rokem. Za dobu své existence si vybudovala renomé, popularita oceněných výrobků každým rokem stoupá. Získat ji mohou v krajských soutěžích pouze malí a střední producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Základní podmínkou je, aby byl produkt vyrobený v daném regionu. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent a hlavní surovina musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tak mají pevnou vazbu s regionem, často se jedná o krajové speciality, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Hodnotitelská komise dnes na akademické půdě Mendelovy univerzity v Brně rozhodovala, které výrobky získají ocenění. V Jihomoravském kraji je každoročně o soutěž velký zájem. V letošním roce se přihlásilo 51 výrobců se 193 výrobky, největší zájem byl o kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje. Komisi, která rozhoduje o vítězi za jednotlivé kategorie, tvoří zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

Komise navrhla udělit značku Regionální potravina Jihomoravského kraje 2019 těmto výrobkům:

 

Kategorie:

Výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované

Gothajský salám

Josef Jůza

2.

Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy

Slanináda

Chuť Moravy s.r.o.

3.

Sýry včetně tvarohu

Zrající kozí sýr Cabra al vino

Markéta Palánová

4.

Mléčné výrobky ostatní

Ovčí jogurt

Michala Zdrubecká

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Chléb benešovský

DOPES, s.r.o.

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Větrník

Jiří Grygar

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Jablečný mošt Rubín

ZEAS Lysice, a.s.

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

Tuřanské kysané zelí ve slaném nálevu         

AGRO Brno – Tuřany, a.s.

9.

Ostatní

Pstruh uzený

S.M.K., a.s.

 

 

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku. V současné době je oceněno 411 produktů od 325 výrobců. Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

 

Vladimíra Nováková

tisková mluvčí SZIF

 

 

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.