KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Další příjem Žádostí o podporu v druhé výzvě OP Rybářství 2014 – 2020 proběhne v říjnu 2019 společně se šestnáctou výzvou

27/07/19

Další příjem Žádostí o podporu ve druhé výzvě OP Rybářství 2014 – 2020 proběhne v říjnu 2019 společně se šestnáctou výzvou 26. 07. 2019 25.7.2019 – V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření: 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby – opatření je zaměřeno […]

Další příjem Žádostí o podporu ve druhé výzvě OP Rybářství 2014 – 2020

proběhne v říjnu 2019 společně se šestnáctou výzvou

26. 07. 2019


25.7.2019 – V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby – opatření je zaměřeno na vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře.

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce na projekty opatření 2.5. OP Rybářství 2014–2020, verze 3 z roku 2018.

Příjem žádostí bude zahájen 8. 10. 2019 od 9:00 hod.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne 1. 10. 2019.

Příjem žádostí končí 29. 10. 2019 v 18:00 hod.

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.5. z OP Rybářství 2014 – 2020, 2. výzva, verze 3 (PDF, 1 MB)

Zařazeno v Dotace, Operační programy