KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Česko a Rakousko budou spolupracovat na řešení kalamity v lesích

16/09/19

Česko a Rakousko budou spolupracovat na řešení kalamity v lesích 12.9.2019 – O kůrovcové kalamitě a situaci v lesích dnes jednal ministr zemědělství Miroslav Toman s rakouskou ministryní pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch Mariou Patek. Obě země se potýkají s podobnými problémy. Jak v ČR, tak v Rakousku lesníci aktuálně řeší dramatické šíření kůrovce […]

Česko a Rakousko budou spolupracovat na řešení kalamity v lesích


12.9.2019 – O kůrovcové kalamitě a situaci v lesích dnes jednal ministr zemědělství Miroslav Toman s rakouskou ministryní pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch Mariou Patek. Obě země se potýkají s podobnými problémy.

Jak v ČR, tak v Rakousku lesníci aktuálně řeší dramatické šíření kůrovce a nárůst kůrovcové těžby, která způsobuje převis nabídky dříví na trhu s dopady do ztížení vlastního odbytu dříví a snížení jeho ceny. Kalamita proto má velké ekonomické dopady na vlastníky lesa a celý lesnický sektor. Miroslav Toman a Maria Patek se shodli, že i proto je žádoucí rozvíjet perspektivní směry bioekonomiky, například hledat cesty k trvalému využití dřevní štěpky jako obnovitelné suroviny v energetice. V této oblasti je Rakousko pro Českou republiku inspirativní. Rakouská ministryně i český ministr se také shodli, že je nezbytné pomoci vlastníkům lesů překonat tuto složitou situaci jejich maximální možnou podporou. Obě země také řeší vhodnou dřevinnou skladbu nově vysazovaných lesů a problémy, které
v nově vysazovaných porostech způsobují vysoké stavy spárkaté zvěře. Na závěr jednání se obě strany shodly na potřebě vzájemné spolupráce, výměny informací a zkušeností.

Výsledky dnes dohodnutých pracovních jednání budou součástí říjnového jednání skupiny V4+ v Praze. Tuto spolupráci rakouská strana velmi přivítala. Téma kůrovce a kalamity a chřadnutí lesů se všemi důsledky by mělo být společným celoevropským tématem.