KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nové poznatky vědy a výzkumu do praxe a jejich propagace – Orba a její význam v současnosti

09/09/19
Kateřina Patočková

Seminář – 18. 09. 2019, 18:00 – 20:30

                                                                                                                   

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

 

ve spolupráci s

 

Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje

 

Vás zvou na seminář

                                                    

Nové poznatky vědy a výzkumu do praxe a jejich propagace – Orba a její význam v současnosti

 

který se koná

 

18. září 2019 od 18:00 hodin do 20:30 hodin

 

AGRALL zemědělská technika a.s., Bantice 79, 671 61

GPS: 48.8794003N, 16.1767153E

Garanti akce:

          Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Viceprezident Agrární komory České republiky

Předseda představenstva RAK Jm kraje

Kotlářská 53, 602 00 BRNO

 

Lektoři:

          prof. Ing. František Bauer, CSc.

akademický pracovník Ústavu techniky a automobilové dopravy

Mendelova univerzita v Brně

          Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

ředitel RAK Jmk a KIS Jmk

 

Program semináře:

 

1.                       Zahájení

2.                      Informace o zemědělské prvovýrobě a ekologickém zemědělství (aktuální stav a vyvolané změny jako reakce zemědělské činnosti na ně) – Orba a její význam v současnosti – technika

3.                      Informace o zemědělské prvovýrobě a ekologickém zemědělství (aktuální stav a vyvolané změny jako reakce zemědělské činnosti na ně) – Orba a její význam v současnosti – vztah půda vs. procesy v ní (škůdci, choroby, parazité, voda, …)

4.                       Závěr

 

 

Seminář je bezplatný.

Z kapacitních důvodů je přiložena návratka. Vaši účast potvrdíme obratem.

Kontaktní osoby:

Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel RAK Jm kraje, tel.: 607 612 772;

Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk, tel.: 725 035 960;

Kateřina Patočková, RAK Jmk, tel.: 601 563 794

E-mail:                 rak@rakjm.cz; kis@kisjm.cz

 

Akce je podporována s finanční podporou dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR, 9.F.e. Regionální přenos informací.

„Osobní údaje uvedené v prezenční listině jsou potřebné pro účely stanovené zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, respektive Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“