KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ POTRAVINÁŘSKÉ SOUTĚŽE – ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY 2019

12/01/20
Ing. Eva Chromečková

ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY 2019 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ POTRAVINÁŘSKÉ SOUTĚŽE
16. 1. 2020, Veletrhy Brno, a.s., pavilon P, hlavní pódium, 11:30 hodin

ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY 2019 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ POTRAVINÁŘSKÉ SOUTĚŽE

V den zahájení mezinárodních veletrhů GO, REGIONTOUR a RegFoodFest 2020 ve čtvrtek dne 16. ledna 2020 v 11:30 hodin na hlavním pódiu Pavilonu P, Veletrhy Brno, a.s. se uskuteční VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ POTRAVINÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY 2019.

15 výrobků s právem užívat logo ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019 – slavnostní předání na Jihomoravských krajských dožínkách v Brně 1. září 2019
193 výrobků s právem užívat logo Chuť jižní Moravy 2019 – slavnostní předání na veletrhu REGIONTOUR 2020 16. ledna 2020

Jednotlivá ocenění budou předávat představitelé spoluorganizátorů soutěže Jihomoravského kraje (Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje) v čele s hejtmanem Jihomoravského kraje JUDr. Bohumilem Šimkem.