KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Workshop: Půda, naše bohatství

21/01/20

Termín a místo konání: 13. 2. 2020 od 10:00 do 12:00, Velký sál Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2

Workshop: Půda, naše bohatství

20. 01. 2020


Termín a místo konání: 13. 2. 2020 od 10:00 do 12:00, Velký sál Domu zemědělské osvěty,

Slezská 100/7, Praha 2

Program:

1. Úvodní slovo – Ing. Hana Urbancová, Ph.D. (ČAZV)
2. Jak vznikala kniha „Půda, naše bohatství“ – Ing. Martin Sedláček (Profi Press, s. r. o.)
3. Půda, její význam a ochrana – doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (ČAZV, VÚMOP)
4. Půda a zemědělství, zásady správného hospodaření na půdě – Ing. Jan Vopravil, Ph.D. (VÚMOP)
5. Význam vody v půdě, současné problémy a možná východiska – Ing. Petr Fučík, Ph.D. (VÚMOP)
6. Půda v číslech, Geoportál SOWAC GIS – Ing. Ivan Novotný (VÚMOP)

Pozvánka ke stažení

Zdroj: Česká akademie zemědělských věd