KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vzdělávací publikace AK ČR

02/03/20
Ing. Eva Chromečková

AK ČR zorganizovala pro zemědělce v posledních třech letech prostřednictvím své koordinační role v dotační politice Ministerstva zemědělství více jak stovku regionálních seminářů, poradenských konzultací. Navíc, v roce 2019 vydala přes desítku vzdělávacích publikací. V případě zájmu o zaslání některého z následovných titulů, obraťte se na Mgr. Šárku Štejanarovou, e-mail: stejnarova@akcr.cz. Doc. Ing. Luboš Babička, CSc., […]

AK ČR zorganizovala pro zemědělce v posledních třech letech prostřednictvím své koordinační role v dotační politice Ministerstva zemědělství více jak stovku regionálních seminářů, poradenských konzultací. Navíc, v roce 2019 vydala přes desítku vzdělávacích publikací.

V případě zájmu o zaslání některého z následovných titulů, obraťte se na Mgr. Šárku Štejanarovou, e-mail: stejnarova@akcr.cz.

Doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Jana Hovorková
– Kvalita zemědělských produktů začíná na poli, ISBN: 978-80-88351-00-9

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
– Zemědělské sucho v ČR – vývoj, dopady a adaptace, ISBN: 978-80-88351-02-3

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Luděk Tyšer, Ing. Pavel Hamouz, Ing. Michaela Škeříková, Ing. Petr Zábranský
– Pomocné plodiny v pěstebních systémech polních plodin, ISBN: 978-80-88351-03-0

Doc. Ing. Milan Kroulík, Ing. Michaela Škeříková, Ing. Petr Zábranský
– Implementace navigačních technologií a aplikací s podporou GPS, ISBN: 978-80-88351-04-7

Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Filip Jančík, Ph.D., Ing. Yvona Tyrolová
– Zajištění krmivové základny s ohledem na možné klimatické změny, ISBN: 978-80-88351-05-4

Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Petra Kubelková, Ph.D., Ing. Alena Výborná
– Jak omezit ztráty u siláží, ISBN: 978-80-88351-06-1

Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Ing. Eva Kašná, Ph.D.
– Průvodce šlechtěním dojeného skotu proti nemocem, rady pro chovatele, ISBN: 978-80-88351-07-8

Ing. Emil Krupa, Ph.D., Ing. Zuzana Krupová, Ph.D.
– Praktické postupy šlechtění prasat v národním šlechtitelském programu CZEPIG. Průvodce pro chovatele, ISBN: 978-80-88351-08-5

Ing. Eva Václavková, Ph.D., Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D.
– Přeštické černostrakaté prase – tradice a perspektivy, ISBN: 978-80-88351-09-2

Ing. Miroslav Rozkot, CSc., Ing. Soňa Frydrychová, Ph.D.
– Alternativní chov prasat v podmínkách moderního zemědělství, ISBN: 978-80-88351-10-8

Ing. Miluše Dvoržáková
– Falšované a ilegální přípravky na ochranu rostlin, A5, 12 stran, ISBN: 978-80-88351-11-5

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. , Ing. Tereza Sovová, Ph.D.
– Geneticky modifikované zemědělské plodiny a potraviny na trhu EU, ISBN: 978-80-88351-12-2

Zdroj: Agrární komora ČR