KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. 3. 2020

03/04/20

Výběr ze sbírky zákonů 2020 – zemědělství a rozvoj venkova

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. 3. 2020

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí
Zdroj: „Sbírka zákonů 2020“ (www.mvcr.cz)

Přehled:

Výběr ze sbírky zákonů 2020 – zemědělství a rozvoj venkova

Leden 

   Částka 3  5-9 PDF 21 MB    10. 1. 2020

   5/2020 Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

 

Částka       9  19-22 PDF 731 KB  27. 1. 2020
   22/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů  
21/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů  
20/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech  

 

Únor 

Částka   15 31-32 PDF 111 KB   6. 2. 2020 

31/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 16 33-37 PDF 3 MB   13. 2. 2020

34/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
   Březen

Částka 25 58-60PDF 31 MB 5. 3. 2020

 

60/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
59/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
58/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

 

Částka 49 138 PDF 3 MB  30. 3. 2020

138/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

 

Odkazy

Seznam všech vydaných zákonů a vyhlášek najdete na serveru Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

 

Další zdroje:
Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství:

www.eagri.cz.

 

Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí:

http://www.mzp.cz/cz/legislativa

 

 

Zařazeno v Legislativa