KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Všichni výrobci krmiv podléhají od 1. ledna 2006 povinné registraci

04/10/05
Ing. Klára Hermanová

Ministerstvo zemědělství upozorňuje na novou povinnost registrace výrobních provozů všech provozovatelů krmivářských podniků a to včetně prvovýrobců. Tato povinnost stanovená k 1. lednu 2006 vyplývá z Nařízení ES č. 183/2005, o hygieně krmiv a přímo navazuje na tzv. potravinový zákon Společenství.


Cílem všech vyplývajících opatření a podmínek je zajistit kontrolu rizik a bezpečnost krmiv pro hospodářská zvířata, jejichž produkty se následně stávají potravinami. Vytvoření komplexního systému dohledatelnosti původu potravin a krmiv v prvovýrobě, zpracovatelském průmyslu i v obchodní síti směřuje k maximální možné ochraně spotřebitele.Nařízení o hygieně krmiv rozšiřuje povinnost registrace, schvalování a evidence výrobních provozů v jakémkoliv stadiu produkce, zpracování, skladování, dopravy, nebo distribuce krmiv. V podmínkách České republiky se týká :


– provozů prvovýroby s výrobou krmných produktů (pěstování, sklizeň, sběr) včetně jejich jednoduchého zpracování (čištění, balení, skladování, sušení nebo silážování).


– provozů již registrovaných a povolených podle národního zákona o krmivech, které budou svou činnost provozovat dále. Provozovatelé potvrdí svou činnost a uvedou případné změny, nastalé od původní registrace,


– provozy mimo výše definované skupiny, do kterých patří např. dodavatelé a distributoři doplňkových látek a jejich premixů, nebo krmných surovin nevyráběných v tuzemsku (rybí moučka). 


 Registrace se nevztahuje na :


– produkci krmiv pro zvířata určená pro soukromou spotřebu,


– na zvířata chovaná k jinému účelu než k produkci potravin,


– na přímé dodávky malého množství vlastních výrobků konečnému spotřebiteli v místě výroby,


– na maloobchodní prodej krmiv pro domácí zvířata.


Od 1.1. 2006 se nově vzniklé provozy registrují nebo povolují jen podle Nařízení o hygieně krmiv. Do 1.1. 2008 musí výše definované provozy prvovýroby splňovat požadavky správné zemědělské praxe a výrobci plně uplatňovat systém HACCP.


Veškerou agendu spojenou s Nařízením o hygieně krmiv, včetně udělování evidenčního čísla, zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor krmiv, (adresa Za Opravnou 4, Praha 5 Motol, 150 06, tel. 257 294 242 nebo 257 211 742). Formuláře pro oznámení a veškeré podrobné informace naleznete na webových stránkách www.mze.cz, dále v tištěné podobě na všech Zemědělských agenturách a pozemkových úřadech MZe. Stejné informace a navíc plné znění Nařízení je k dispozici na stránkách www.ukzuz.cz, tiskopisy poskytují i regionální pobočky ÚKZÚZ. 


Zdroj: Ministerstvo zemědělství