KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Živočišná výroba

Živočišná výroba

09/03/21

Informační leták pro chovatele při žádostech o kompenzace

Ve zjednodušené podobě přibližuje všechna důležitá pravidla při žádostech o kompenzace.

28/02/21

Změna v udělování výjimek z pravidel EZ na vazné ustájení

Novelizovaný zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání upravuje s účinností od 1. 2. 2021 v platnost nová pravidla týkající se vazného ustájení zvířat.

28/01/21

Ptačí chřipka je potvrzena v dalších dvou lokalitách, SVS přijímá veterinární opatření v celé ČR

Státní veterinární správa (SVS) rozhodla o vyhlášení mimořádných veterinárních opatření s celorepublikovou působností.

Potvrdily se další případy ptačí chřipky, vláda zakázala chov drůbeže ve volných výbězích

Vláda zakázala chov drůbeže ve volných výbězích.

23/01/21
16/01/21

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 – DP 8.F., 10.D.

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI

dotační podprogram 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI pro nové sledované období 2021

12/12/20

SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí přes 1,4 mld. korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací. Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice.

02/12/20

Nejlepší dostupné techniky v intenzivních chovech drůbeže a prasat (BREF)

Překlad referenčního dokumentu + Slovníček vybraných pojmů.