KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Živočišná výroba

Živočišná výroba

16/01/21

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 – DP 8.F., 10.D.

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI

dotační podprogram 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI pro nové sledované období 2021

12/12/20

SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí přes 1,4 mld. korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací. Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice.

02/12/20

Nejlepší dostupné techniky v intenzivních chovech drůbeže a prasat (BREF)

Překlad referenčního dokumentu + Slovníček vybraných pojmů.

25/11/20

Chovatelé prasat v ČR musí mít do konce roku povinně oploceny chovy

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje chovatele prasat v České republice na zpřísnění legislativy, která upravuje pravidla pro oplocení jejich chovů.

20/11/20

XXV. Konference o krmivech a výživě hospodářských zvířat

Spolek pro komodity a krmiva a odborná sekce krmiv.

Evropský antibiotický den: V ČR se od roku 2008 snížila spotřeba antibiotik v chovech hospodářských zvířat o více než 50 %

V České republice dlouhodobě pokračuje snižující se trend používání antibiotik v chovech hospodářských zvířat.

07/11/20

Ministr zemědělství svolá Ústřední nákazovou komisi, důvodem je vysoké riziko výskytu afrického moru prasat a nebezpečné formy ptačí chřipky

Nekontrolované šíření afrického moru prasat (AMP) v pohraničních oblastech Německa a Polska výrazně zvyšuje riziko zavlečení této choroby na území České republiky.