KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Celoživotní vzdělávání zemědělců v Jm kraji

21/11/05
Ing. Jaromír Musil PhD

Adresář škol akreditovaných MZe pro organizování rekvalifikačního programu "Kurz pro výkon obecných zemědělských činností".
Adresář trvalé vzdělávací základny MZe ČR

Změny, kterými společnost v ČR po roce 1990 prochází se dotýkají problematiky častější změny profese občanů než tomu bylo dříve.


Tato skutečnost si vynutila ze strany MZe ČR vytvoření tzv. „Trvalé vzdělávací základny“ a sítě škol akreditovaných MZe pro organizování rekvalifikačního programu „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“.


Kontakty na zařazené školy z Jihomoravského kraje:


Trvalá_vzdělávací_základna_MZe_Jmk2005Zařazeno v Celoživotní