KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Celoživotní

Celoživotní

29/11/19

Nitrátová směrnice, vybrané změny v přímých platbách od r. 2019 a zkušenosti s nitrátovou směrnicí v praxi

Ing. Eva Chromečková

Série seminářů, 10. prosince 2019 od 8:30 a od 13:00, 11. propsince 2019 od 8:30 hodin,
v zasedací místnosti SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

19/09/16

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností ve školním roce 2016/2017

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností – školní rok 2016/2017 Ministerstvo zemědělství vytvořilo vzdělávací program, který účastníkům umožní osvojení si zemědělských vědomostí a některých dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností. Absolvování tohoto vzdělávacího programu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v […]

12/11/15

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností ve školním roce 2015/2016

Kurz pro zemědělské podnikatele bez zemědělského vzdělání, kteří chtějí požádat o udělení dotace z OP PRV na období 2015 – 2020. Rozsah kurzu – 300 hodin.

14/09/09

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností.

Kurz umožní účastníkům osvojení zemědělských vědomostí a dovedností potřebný pro kvalifikovaný výkon zemědělských činností. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem k získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání.

Zařazeno v Celoživotní

10/09/09

Kurzy zemědělských činností

Informaceo formách studia, rozsahu kurzů, termínech zahájení a cenách.

Zařazeno v Celoživotní

28/08/08

Bezpečnost potravin

Článek k programu dalšího profesního vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti potravin, který vytvořila VFU Brno v rámci ukončeného projektu "Inovace v systému vzdělávání odpovědných pracovníků pro oblast bezpečnosti potravin", spolu s odkazy na prezentace a studijní texty.

23/04/07

Využití programů Word a Excel při agropodnikání

seminář pořádaný za podpory z ESF, kurz je rozdělen do tří běhů 3.,10 a 17.5.2007

21/11/05

Celoživotní vzdělávání zemědělců v Jm kraji

Ing. Jaromír Musil PhD

Adresář škol akreditovaných MZe pro organizování rekvalifikačního programu "Kurz pro výkon obecných zemědělských činností".
Adresář trvalé vzdělávací základny MZe ČR

Zařazeno v Celoživotní