KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Czech Brownfields 2005

26/11/05

Pozvánka na mezinárodní konferenci určenou odborné veřejnosti, zástupcům státní správy, regionů a obcí, která se koná 6. a 7. prosince 2005 v Praze.

Většina českých měst a obcí se potýká s problémem BROWNFIELDS (*). Tyto pozemky či nemovitosti ztratily svou původní funkci a nyní ohrožují a hyzdí prostředí a odrazují investory, kteří se jich z dobrých důvodů obávají. Přesto brownfields často leží v atraktivních lokalitách nebo jsou dokonce samy potenciálně atraktivním majetkem. Pro mnoho obcí, měst i soukromých investorů představují brownfields výzvu, příležitost i možnost zisku. V mnoha vyspělých zemích je proces revitalizace brownfields výnosným průmyslem, všemožně podporovaným a společensky vysoce ceněným. Celé rozsáhlé oblasti, dříve zpustlé a znečištěné, získávají novou tvář a mění se na parky, golfová hřiště, obytné domy a kanceláře či moderní provozy. Aby se totéž podařilo i u nás, je nezbytná spolupráce všech zainteresovaných stran.


 


Přednášející:


Libor Ambrozek, ministr životního prostředí


Ing. Ivo Semerák, ředitel odboru podnikatelských nemovitostí, divize regionální spolupráce, CzechInvest


Petr Vindeman, vedoucí oddělení programů podpory, Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR


Jiří Patočka, náměstek ministra pro místní rozvoj pověřený řízením sekce regionální politiky


Bedřich Moldan, ředitel, Centrum pro otázky životního prostředí UK


Jiřina Bergatt Jackson, ředitelka, Institut pro udržitelný rozvoj sídel


Michal Špinar, advokát, Peterka & Partners


Jan Holásek, partner, Havel & Holásek


Petr Gandalovič, primátor města Ústí nad Labem


Jan Mýl, ředitel oddělení životního prostředí, Mott MacDonald


Deborah Lange, Executive Director, Steinbrenner Institute for Environmental Education and Research, Pittsburgh, Pennsylvania


Gerry Brough, Director, DTZ Consulting and Research


René Hradecký, ředitel, AAAIndustry of SPGroup


Brian Moran,  Managing Director, Urban Capital, Dublin, Ireland


Pavel Dusílek, koordinátor komplexních projektů, Aquatest


Miloš Gregar, radní, Rada zastupitelstva hl. m. Prahy


Lukáš Ženatý, zastupitel, Moravskoslezský kraj, Ostrava


Jan Sixta, vedoucí odboru hospodářské strategie, Ústecký kraj


Filip Drapák, ředitel, PPP Centrum


Arthur Schankler, Senior banker, Municipal & Environmental Infrastructure,  EBRD


Paul Nathanail, Head, Land Quality Management, University of Nottingham, UK


 


(*) Definice brownfields


Brownfields je plocha, která ztrácí, nebo již ztratila svoje původní funkční využití. Obvykle se nachází na území sídla (v centru, na okraji, výjimečně mimo něj.), má větší rozlohu (zpravidla se uvádí 2 ha a více) a nese si ekologickou zátěž (většinou poměrně značnou). Jedná se především o bývalé průmyslové areály, krajinu poškozenou těžbou, a okrajově je možné mezi brownfields zařadit i opuštěné vojenské areály. V poměrně masivním rozsahu postihl stejný osud i řadu zemědělských objektů (kravíny, seníky, silážní jámy apod.). Specifickými venkovskými brownfields jsou také gigantické betonové krychle –  kulturní domy postavené v éře socializmu, kde dnes funguje maximálně pohostinské zařízení a jinak pro ně obce nemají využití.


 


Více informací a možnost přihlášení na www.bids.cz


 


 


 

Zařazeno v Akce a semináře