KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Akce a semináře

Akce a semináře

Témata

Akce v regionu
13/03/20

STARTUJE 11. ROČNÍK SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ POTRAVINA

Ing. Eva Chromečková

Vyhlášení 11. ročníku potravinářských soutěží Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2020

Přesun komplexu potravinářských veletrhů SALIMA

Ing. Eva Chromečková

Komplex potravinářských veletrhů SALIMA se přesouvá do náhradního termínu 19. – 22. listopadu 2020

Zrušení metodického semináře ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB, změny platné od 1. 5. 2020

Ing. Eva Chromečková

Zrušení metodického semináře ke spuštění 3. a 4. vlny EET

Zrušení semináře „Jak správně značit potraviny“

Ing. Eva Chromečková

Zrušení všech termínů semináře „Jak správně značit potraviny“

02/03/20

SALIMA 2020 v netradičním termínu, ale s tradičně bohatou nabídkou

Ing. Eva Chromečková

20. – 23. 4. 2020, potravinářské veletrhy SALIMA 2020
23. – 24. 4. 2020, Festival chutí

28/02/20

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB, změny platné od 1. 5. 2020

Ing. Eva Chromečková

18. 3. 2020, metodický seminář ke spuštění 3. a 4. vlny EET se zahájením 1. května 2020
Kotlářská 53, 602 00 Brno, zasedací místnost SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství

Technologie pěstování a silážování travních a jetelotravních porostů

Ing. Eva Chromečková

seminář, 4. 3. 2020, 9:00 hodin, Velké Opatovice

Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů

Ing. Eva Chromečková

Série seminářů pro zemědělce, potravináře a zpracovatele brambor

27/02/20

Regionální potraviny na veletrhu TECHAGRO

Ing. Eva Chromečková

Mezinárodní zemědělský a lesnický veletrh, 312. 3. – 4. 4. 2020, Výstaviště a.s., Brno, veletržní expozice ZLATÁ Chuť jižní Moravy, prezentace výrobců a jejich oceněných regionálních výrobků

25/02/20

Pozvání na semináře AK ČR k produkci brambor

Projekt Agrární komory ČR se v roce 2020 skládá z osmi jednodenních seminářů, které navazují na průběh bramborářské sezóny.