KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Semináře o integrovaném registru znečisťování

30/11/05

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) – přehled seminářů pořádaných od 1. do 19. 12. 2005.

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen podle zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. a nařízení vlády 368/2003 Sb. Povinnost ohlašovat do integrovaného registru znečišťování mají tzv. uživatelé registrované látky, kteří v emisích nebo přenosech (odpadní vody a odpady) ze své provozovny dosáhnou nebo překročí ohlašovací prahy (množství ohlašovaných látek v kg/rok) stanovené v příloze č.1 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Data za rok 2005 musí uživatelé registrované látky ohlásit Ministerstvu životního prostředí do 15. února 2006.


 


Ohlašování do IRZ se týká velkého počtu průmyslových a zemědělských podniků, proto by mu měla být věnována ze strany těchto subjektů zvýšená pozornost.


 


Program semináře a jeho časový harmonogram pro jednotlivé kraje najdete pod hypertextovým odkazem:


 


Program a časový harmonogram seminářů o IRZ.pdf [144.35 KB]
tisková zpráva MŽP ke konání seminářů: IRZ_seminář2.doc [35.50 KB]


 

Zařazeno v Akce a semináře