KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nadace Partnerství vyhlašuje nové granty pro rok 2006

16/12/05

Program Strom života Nadace Partnerství vyhlašuje nová grantová schémata.

Program Strom života Nadace Partnerství vyhlašuje nová grantová schémata pro rok 2006. „V příštím roce rozdělíme na projekty zlepšující životní prostředí více než 3,5 milionu korun, které jsme získali mimo jiné veřejnou sbírkou v průběhu ankety Strom České republiky roku 2005, a zejména díky podpoře společnosti Skanska, generálního partnera programu Strom života. Obce, školy, nevládní neziskové organizace i jednotlivci mohou žádat o finanční podporu svých projektů až do 31. ledna 2006,“ uvádí Mirka Drobílková z Nadace Partnerství.


 


Program Strom života Nadace Partnerství v roce 2006 podpoří nejen výsadby stromořadí a další zeleně podél cest a ve volné krajině, ale také obnovu stávajících a vytváření nových zelených veřejných prostranství, parků či výsadbu sadů ovocných dřevin, které najdou využití v místní ekonomice. Důležitým prvkem všech projektů je aktivní partnerství, tedy zapojení veřejnosti – občanů, dětí, rodičů, místních neziskových organizací nebo firem do přípravy, a především realizace projektů, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí.


 


„Nejvyšší částky budeme rozdělovat na projekty obnovy stávajících a vzniku nových zelených veřejných prostranství, parků a dětských hřišť se zapojením veřejnosti. Chceme, aby místní občané, jako budoucí uživatelé těchto míst spolurozhodovali o jejich podobě a měli možnost prostranství přizpůsobit vlastním přáním a potřebám,“ dodává Mirka Drobílková.


 


Zajímavostí grantového schématu jsou „zaměstnanecké granty“. Až desetitisícový příspěvek mohou získat projekty iniciované zaměstnanci společnosti Skanska, kteří se společně s obcí, místními spolky, rodiči, školami či neformálními skupinami chtějí zapojit do zlepšování životního prostředí v místě svého bydliště. Generálním partnerem programu Strom života Nadace Partnerství je společnost Skanska. Projekty, které získají finanční podporu grantového programu Strom života Nadace Partnerství budou známy v polovině března příštího roku.


 


Poznámky:


˜ Program Strom života podporuje výsadbu především původních druhů stromů v České republice. Jedná se zejména o ovocné stromy, ale i jiné druhy stromů do stromořadí a alejí kolem cest či o osamocené stromy v krajině. Stejně jako výsadba stromů je důležitá i druhá strana projektu, a sice zapojení širokého spektra lidí do výsadeb stromů a následné péče o ně a o zvýšení zájmu veřejnosti o stromy a zeleň vůbec. Od roku 2000 bylo vysázeno asi 9000 stromů, do jejichž výsadeb se zapojilo přes 5000 lidí z řad dětí, učitelů, rodičů, obyvatel obcí i sídlišť. Stromy jsou vysazovány dvakrát ročně, na jaře v březnu a dubnu a na podzim v říjnu a v listopadu. O finanční podporu svých projektů na sázení stromů se mohou přihlásit všechna občanská sdružení, školy a obce v České republice.


 


˜ Nadace Partnerství je největší soukromý zdroj finanční podpory ekologických projektů obcí a nevládních neziskových organizací a je součástí mezinárodní asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. Od svého vzniku v roce 1991 do poloviny roku 2005 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši 160 milionů korun už na 1700 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu.


 


Podrobné informace a formuláře žádostí naleznete na www.nadacepartnerstvi.cz nebo www.stromzivota.cz.


 


 


 

Zařazeno v Nezařazené