KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nezařazené

21/05/21
15/08/20

Na krajských dožínkách v Hodoníně můžete ochutnat oceněné regionální potraviny

Ing. Eva Chromečková

neděle 30. 8. 2020, od 10:00 hodin, dožínkový jarmark, prezentace a ochutnávka oceněných výrobků s jejich prodejem

Zařazeno v Nezařazené

21/07/20

Aktuální stav sklizně ke dni 20. července 2020

Ing. Eva Chromečková

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 20. červenci 2020

Zařazeno v Nezařazené

09/07/20

Soupis osevních ploch k 31. 5. 2020

Ing. Eva Chromečková

Osevní plochy zemědělských plodin k 31. 5. 2020

Zařazeno v Nezařazené, Žně 2020

Aktuální stav sklizně ke dni 7. července. 2020

Ing. Eva Chromečková

7. 7. 2020 Postup sklizně obilovin a řepky

02/07/20

Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 klesla

Množství chemických přípravků na ochranu rostlin stále klesá.

Zařazeno v Nezařazené

22/04/20

Aplikace čistírenských kalů na orné půdě jako jedna z variant zvýšení organických látek v půdě

Ing. Eva Chromečková

Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Česká zemědělská univerzita v Praze

10/04/20

Rozdíly v porostech ozimů poškozených mrazy a vliv hnojení dusíkem

Ing. Eva Chromečková

10. 4. 2020 Stav porostů ozimů a řepky, poškození mrazy, vliv hnojení na povrchovou strukturu

18/03/20

RAK Jmk a KIS JMK přijímá preventivní opatření k omezení šíření COVID – 19

Ing. Eva Chromečková

Úprava provozu Regionální agrární komory Jihomoravského kraje a Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje