KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Technologické platformy pro zemědělství a potravinářství

03/12/05

Evropské technologické platformy představují iniciativu, která bude ovlivňovat další zaměření výzkumu v EU a jeho financování.

Evropská komise ve svém sdělení “Věda a technologie, klíč k evropské budoucnosti – směrnice pro další politiku EU k podpoře výzkumu” [COM(2004]354) navrhla šest hlavních cílů, přičemž jedním z nich je spuštění evropských technologických iniciativ, a to prostřednictvím tzv. technologických platforem. V rámci těchto platforem se sdružují firmy, výzkumné instituce, univerzity, poskytovatelé veřejných i soukromých finančních zdrojů pro výzkum, dále instituce zodpovědné za výzkumnou a inovační politiku a řízení výzkumu a také zástupci uživatelů výzkumu. Hlavním cílem těchto platforem je definovat společnou výzkumnou agendu pro určitou strategicky důležitou technologickou oblast a získat pro její realizaci dostatečné národní i evropské finanční zdroje.


 


Z dosavadních 27 technologických platforem (ETP) se na oblast zemědělství a potravinářství zaměřují tyto ETP:


 


* Global Animal Health (GAH; Celkové zdraví zvířat; příloha 1)


* Food for Life (Potraviny pro život; příloha 2)


* Forest-Based Sector (Inovace a trvale udržitelné využití lesních zdrojů)


 


Kromě těchto se vyvíjejí další technologické platformy:


* Plants for the Future (Rostliny pro budoucnost)


* Farm Animal Breeding and Reproduction (FABRE–TP) (Šlechtění a reprodukce hospodářských zvířat)Příloha 1: GAH: vize do roku 2015 [pdf ; 328063 bytů]
Příloha 2: Food for Life: vize do roku 2020 a dále [pdf ; 854910 bytů]


 


http://europa.eu.int

Zařazeno v Poradenství