KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Poradenství

Poradenství

25/05/20

V tuto dobu je potřeba věnovat pozornost mšicím

Ing. Eva Chromečková

22. 5. 2020 Upozorňujeme pěstitele na zvýšený nálet mšic do porostů kulturních rostlin, kterému nahrává i aktuální předpověď počasí. ÚKZÚZ zaznamenal při pravidelném sledování letových aktivit mšic jejich silný výskyt zejména na jabloních a slivoních. Pěstitelům sadbových brambor doporučujeme sledovat porosty již od vzejití.

20/05/20

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice. Vybrané změny v přímých platbách od r. 2020

Ing. Eva Chromečková

Série seminářů, červen 2020, v zasedací místnosti SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

Zařazeno v Dotace, Poradenství

10/04/20

Rozdíly v porostech ozimů poškozených mrazy a vliv hnojení dusíkem

Ing. Eva Chromečková

10. 4. 2020 Stav porostů ozimů a řepky, poškození mrazy, vliv hnojení na povrchovou strukturu

29/11/19

Nitrátová směrnice, vybrané změny v přímých platbách od r. 2019 a zkušenosti s nitrátovou směrnicí v praxi

Ing. Eva Chromečková

Série seminářů, 10. prosince 2019 od 8:30 a od 13:00, 11. propsince 2019 od 8:30 hodin,
v zasedací místnosti SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

14/05/19

Akreditační řízení pro nové žadatele o akreditaci v oblasti zemědělství, rostlinolékařství a lesnictví v roce 2019

Akreditační řízení pro nové žadatele o akreditaci v oblasti zemědělství, rostlinolékařství a lesnictví v roce 2019 Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro […]

20/03/18

Akreditační řízení pro nové žadatele o akreditaci a poradce vedené v Registru poradců akreditovaných MZe (rozšíření akreditace) v oblasti zemědělství v roce 2018

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro poradce v oblasti zemědělství.

20/06/17

Nabídka možnosti absolvování zkoušky v rámci "Národní soustavy kvalifikací" pro profesní kvalifikaci Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (41-064-R)

Nabídka možnosti absolvování zkoušky v rámci „Národní soustavy kvalifikací“ pro  profesní kvalifikaci Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (41-064-R) Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím „Národní soustavy kvalifikací“ (viz. http://www.narodnikvalifikace.cz/).  Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde […]

22/03/17

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice

Ing. Eva Chromečková

Semináře – 28. 3. 2017 ve Znojmě a 29. 3. 2017 v Brně, Nitrátová směrnice a změny, Cross-compliance, zelená nafta v živočišné výrobě, Program rozvoje venkova – jarní kolo programu

13/01/17

Koncepce poradenského systemu MZe na období 2017-2025

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/poradenstvi/koncepce-a-strategie/