KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktualizovaný přehled žádostí pro GM potraviny a krmiva

29/01/06

Kontakt na průběžně aktualizovaný přehled žádostí o schválení GM potravin a krmiv podle nařízení (ES) č. 1829/2003. ČR podalo dosud dvě žádosti.

Nařízení (ES) č. 1829/2003 zavádí jednotný postup autorizace geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv v EU. Za vědecké posuzování zdravotní nezávadnosti GM potravin a krmiv je odpovědný Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).


EFSA na svých internetových stránkách uveřejňuje aktualizovaný přehled podaných žádostí o schválení GM potravin a krmiv.


 


Průběžně aktualizovaný přehled žádostí podle nařízení (ES) č. 1829/2003 pro GM potraviny a krmiva


 


Pozn.: ČR podala (do ledna 2006) dvě žádosti, které jsou v EFSA evidovány pod pořadovým číslem 27 (CZ-2005-27: MON 88017 kukuřice) a číslem 33 (CZ-2006-33: MON 88017 x MON 810 kukuřice).


 


Přehled žádostí o schválení GM potravin a krmiv k březnu 2005


 

Zařazeno v Rostlinná výroba