KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

11/05/20

Organické hnojení může přinášet i vyšší výnosy než hnojení pouze minerálním dusíkem

Pravidelným hnojením digestátem, kejdou a kompostem mohou být dosahovány podobné nebo i vyšší výnosy než hnojením výhradně minerálním dusíkatým hnojivem.

29/04/20

Nově registrované odrůdy 2020

Popisy nově registrovaných odrůd.

10/04/20

Rozdíly v porostech ozimů poškozených mrazy a vliv hnojení dusíkem

Ing. Eva Chromečková

10. 4. 2020 Stav porostů ozimů a řepky, poškození mrazy, vliv hnojení na povrchovou strukturu

Výskyt hraboše polního v březnu 2020

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v březnu 10násobku prahu škodlivosti, i nadále se drží vysoko nad prahem škodlivosti.

24/03/20

Aktuální data o škůdcích a patogenech přímo do e-mailu

Ing. Eva Chromečková

Tisková zpráva – Od března je možno nechat si zasílat novinky z Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ přímo do e-mailu dle individuálně navolených parametrů. Aktuální informace z monitoringu výskytu sledovaných škodlivých organismů, výstupy prognostických modelů či jiné aktuality tak získáte pravidelně každé ráno v 6:00.

28/02/20

Technologie pěstování a silážování travních a jetelotravních porostů

Ing. Eva Chromečková

seminář, 4. 3. 2020, 9:00 hodin, Velké Opatovice

Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů

Ing. Eva Chromečková

Série seminářů pro zemědělce, potravináře a zpracovatele brambor

27/02/20

Regionální potraviny na veletrhu TECHAGRO

Ing. Eva Chromečková

Mezinárodní zemědělský a lesnický veletrh, 312. 3. – 4. 4. 2020, Výstaviště a.s., Brno, veletržní expozice ZLATÁ Chuť jižní Moravy, prezentace výrobců a jejich oceněných regionálních výrobků

26/02/20

ÚKZÚZ informuje o prvních výskytech stonkových krytonosců v porostech řepky

Ing. Eva Chromečková

26.02.20 Krytonosci v řepce – první výskyt dospělců

25/02/20

Pozvání na semináře AK ČR k produkci brambor

Projekt Agrární komory ČR se v roce 2020 skládá z osmi jednodenních seminářů, které navazují na průběh bramborářské sezóny.