KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

22/06/21

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice nadále klesá

Ve srovnání se zeměmi EU patří i tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin k nízkým.

15/06/21

Webinář ÚKZUZ: Rostlinolékařský portál a jeho možnosti využití v praxi

Termín: 23. 6. 2021, od 9.30 do 11.00 hodin, prostřednictvím platformy MS Teams.

29/04/21

Zvýšená opatření proti šíření viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete trvají

Při výskytu viru v produkčních porostech rajčat a paprik nařizuje ÚKZÚZ mimořádná rostlinolékařská opatření k likvidaci ohnisek výskytu a k zamezení dalšího šíření viru v místech pěstování.

20/03/21

Informace pro žadatele o dotace na Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2021

V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz.

24/02/21

SZIF prostřednictvím dotací na Ošetřování trvalých travních porostů rozdělí 2,74 miliardy korun

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře.

19/02/21

VÝZNAM AGROTECHNIKY V INTEGROVANÉ OCHRANĚ ROSTLIN – webinář

Navazujeme tak na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin z předchozích let.

Záchyty infikovaného osiva rajčete a papriky v zásilkách z Číny

V současné době řešíme další podezření z výskytu škodlivých organismů při dovozu osiv ze třetích zemí.

12/02/21

Pozvání na semináře AK ČR k PRODUKCI BRAMBOR v roce 2021

Projekt je realizován ve spolupráci s Českým bramborářských svazem, z.s..