KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Co-Extra: výzkumný projekt EU

14/01/06

Výzkumný projekt podporovaný Evropskou komisí zaměřený na koexistenci geneticky modifikovaného a geneticky nemodifikovaného řetězce dodávek v oblasti zemědělské produkce.

Co-Extra (GM and non-GM supply chains: their CO-EXistence and TRAceability) je čtyřletý výzkumný projekt (integrovaný projekt) financovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu výzkumu a vývoje. Uvedený projekt se zaměřuje na koexistenci geneticky modifikovaných a geneticky nemodifikovaných dodavatelských řetězců v oblasti zemědělské produkce.


Do projektu je zapojena velká skupina řešitelů, přičemž řada z nich má již zkušenosti z řešení velkých mezinárodních projektů, např.


* QPCRGMOFOOD (spolehlivá, standardizovaná, specifická, kvantitativní detekce GM potravin; 2000–2003);


* GMOchips (vývoj biočipů pro detekci GMO v potravinách; 2001–2004).


 


Velká část partnerů zapojených do projektu Co-Extra je rovněž členem různých standardizačních orgánů. Do projektu jsou zapojeny také četné průmyslové podniky specializující se např. na biotechnologii.


 


Přehled partnerů je uveden v tabulce.


 
Název


Kontakt


Země


Institut national de la recherche agronomique (INRA)


http://www.inra.fr


Francie


Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry (BBA)


http://www.bba.de


Německo


Danish Research Institute of Food Economics (FOI)


http://www.foi.dk


Dánsko


Sheffield Institute of Biotechnological Law and Ethics (SIBLE)


http://www.shef.ac.uk/~sible/index.htm


 


Velká Británie


Joint Research Centre (JRC)


http://www.jrc.cec.eu.int


Evropská komise


National Institute of Biology (NIB)


http://www.nib.si


Slovinsko


National Veterinary Institute (NVI)


http://www.vetinst.no


Norsko


AgroBioInstitute (ABI)


http://www.minedu.government.bg/NSFB/ rtd/eng/new_page_17.htm


Bulharsko


RIKILT Institute of Food Safety (RIKILT)


http://www.rikilt.wur.nl


Nizozemí


Genius – Biotech GmBH (Genius)


http://www.genius-biotech.de


Německo


Bundesinstitut für Risikkobewertung (BfR)


http://www.bgvv.de/


Německo


NIAB


http://www.niab.com


Velká Británie


Scientific Institute of Public Health (IPH)


http://www.iph.fgov.be
http://www.biosafety.be


Belgie


Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology (VIB)


http://www.vib.be


Belgie


University of Applied Sciences / Science Centre Straubing (FW)


http://www.fh-weihenstephan.de


Německo


Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)


http://www.fibl.org


Švýcarsko


Hogeschool Gent – Department of Biotechnological Sciences (HOGENT)


http://www.hogent.be


Belgie


Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentarios (CREDA)


 


Španělsko


University of Reading (UREADAE)


http://www.rdg.ac.uk


Velká Británie


Warsaw Agricultural University (SGGW)


 


Polsko


Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)


http://www.csic.es


Španělsko


Department of Plant Genetics and Breeding (Centre for Agricultural Research-Ghent) (DVP-CLO)


http://www.clo.fgov.be/dvp/


Belgie


Biolytix AG


http://www.biolytix.ch/


Švýcarsko


GeneScan Analytics GmbH (GeneScan)


http://www.genescan.com


Německo


Central Science Laboratory (CSL)


http://www.csl.gov.uk


Velká Británie


Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)


http://www.cra.wallonie.be


Belgie


Laboratoire de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (Labo DGCCRF 67)


http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/


Francie


Lumora Ltd


http://www.lumora.co.uk/


Velká Británie


Matforsk AS


http://www.matforsk.no


Norsko


Groupe d’Intérêt Public – Groupe d’Etude Et de contrôle des Variétés et des Semences (GIP-GEVES)


http://www.geves.fr/


Francie


Eppendorf Array Technologies SA (EAT)


http://www.eppendorf.be


Belgie


National Hellenic Research Foundation (NHRF)


http://www.eie.gr


Řecko


Schuttelaar and Partners (S&P)


http://www.schuttelaar.nl


Nizozemí


Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM)


http://www.cetiom.fr/CTMSite/index.html


Francie


ARVALIS – Institut du végétal (ARVALIS)


http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/


Francie


Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich)


http://www.ethz.ch/


Švýcarsko


Delley Semences et Plantes (DSP)


http://www.swisssem.ch/org_inhalt_02_01_LU.htm


Švýcarsko


Agro-ProjektManagement (APM)


 


Švýcarsko


Max Planck Society for the Advancement of Science (represented by the Max-Planck Institute of Molecular Plant Physiology) (MPG)


http://www.mpimp-golm.mpg.de/


Německo


Centre de recherche sur le droit des sciences et des techniques, équipe de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique – Université de Paris I (CRDST – CNRS – Paris I)


http://panjuris.univ-paris1.fr/pages/txtcrdst.html


Francie


LGC Limited (LGC)


http://www.lgc.co.uk


Velká Británie


University of Parma (UPAR)


http://www.unipr.it
http://www.dsa.unipr.it


Itálie


Istituto superiore di sanita (ISS)


http://www.iss.it


Itálie


Agricultural Institute of Slovenia


http://www.kis.si


Slovinsko


INRA Transfert


http://www.inra-transfert.fr


Francie


Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung – Institute for Process Engineering & Packaging (Fh-IVV)


http://www.ivv.fraunhofer.de


Německo


Centro Ricerche Produzioni Animali – CRPA S.p.A. (CRPA)


http://www.crpa.it


Itálie


ADRIANT


http://www.adriant.com


Francie


Center Bioengineering Russian Academy of Sciences (CB RAS)


http://www.biengi.ac.ru


Rusko


Parana Institute of Technology (TECPAR)


http://www.tecpar.br


Brazílie


Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)


http://www.inta.gov.ar


 


Argentina


 


  


Co-Extra


 


Ve dnech 14.–15. listopadu 2005 se konala v Montpellier (Francie) 2. mezinárodní konference k tomuto projektu. Více informací o konferenci.

Zařazeno v Životní prostředí