KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Životní prostředí

Životní prostředí

17/08/20

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

Ing. Eva Chromečková

30. 8. 2020 od 10:00 hodin do 12:00 hodin, workshop, Městský úřad, Masarykovo náměstí, zasedací místnost 2. patro, Hodonín

12/05/20

Ministr zemědělství: Současné vodní zdroje v budoucnu nepostačí, je nutné rozšířit seznam území pro možné stavby vodních nádrží

Ing. Eva Chromečková

11. 5. 2020 Tisková zpráva – Tři desítky nových lokalit, přesně 31, které chce zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, dnes představilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Jde o jedno z řady opatření, které Ministerstvo přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb včetně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, obnova lesů, mokřadů, remízků nebo rozdělení krajiny například omezením maximální velikosti polí.

20/08/19

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

Kateřina Patočková

Workshop – 01. 09. 2019; Augustiniánské opatství a farnost, Refektář cisterciaček, Mendlovo náměstí, Brno

15/04/19

Sucho jako věčné téma

Sucho jako věčné téma 12. 04. 2019 Sucho se paradoxně stalo "evergreenem", a to bohužel nejen z pohledu sdělovacích prostředků a neustálého omílání tohoto tématu. Sucho se stalo realitou a běžnou součástí vegetační sezony posledních let. Suché je totiž i letošní jaro, až se skoro na mysl vkrádá starý vtip, který hovoří o tom, že […]

24/03/19

Více zeleně znamená lepší klima

Více zeleně znamená lepší klima 21. 03. 2019 Článek vyšel při příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22. 3.2019. Co znamená sucho pro naši krajinu? Jak jí pomoci, aby udržela vodu a z luk a polí se nestaly vyprahlé stepi? Na záchraně místního ekosystému pracují místní akční skupiny společně se svými partnery. Zmírnit dopady […]

04/02/19

Příručka pro zemědělce a veřejnou správu v oblasti podpory a realizace sociálního zemědělství v ČR

Příručka pro zemědělce a veřejnou správu v oblasti podpory a realizace sociálního zemědělství v ČR 31. 01. 2019 Výstup aktivit Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR při Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Brně a Celostátní síti pro venkov. Rok vydání: 2019 Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální […]

21/09/18

AK ČR je připravena jednat o návrhu MZe k omezení použití glyfosátů

Agrární komora je připravena jednat o návrhu MZe k omezení použití glyfosátů 20. 09. 2018 TISKOVÁ ZPRÁVA – V Praze dne 20. června 2018 – Agrární komora ČR je připravena jednat o záměrech Ministerstva zemědělství směřující k omezení glyfosátů. Především pak v deklarovaném směru snížení celkové jeho roční spotřeby jako ochrany životního prostředí a v […]

24/05/18

Fakta o ústupu ze zdravých pozic v agrárním sektoru země jsou alarmující

Fakta o ústupu ze zdravých pozic v agrárním sektoru země jsou alarmující 24. 05. 2018 Na mezinárodní konferenci „Aktuální zemědělská politika EU v novém rozpočtovém období po roce 2018“, která se uskutečnila v Lichtenštejnském paláci v Praze, měl velmi zajímavé , analyzující vystoupení ing. Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR (AKČR).Ta byla spolu s Odborovým […]