KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Evropské výzkumné projekty zaměřené na ekologické potraviny a zemědělství

06/01/06

Přehled výzkumných projektů EU podporovaných z prostředků Evropské komise.

* QualityLowInputFood


Jde o integrovaný projekt, který byl spuštěn v průběhu 6. rámcového programu výzkumu podporovaného Evropskou komisí. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a bezpečnost potravin a snížit náklady na produkci ekologických potravin a potravin s “nízkými vstupy”.  Projekt byl zahájen v březnu 2004 a na jeho řešení se podílí 31 evropských partnerů zabývajících se různými vědními disciplínami.


Více informací o projektu.


 


* CORE Organic


Koordinace evropského transnárodního výzkumu zaměřeného na ekologické potraviny a zemědělství. Projekt byl iniciován jako součást “European ERA-NET Scheme”. Dosud je do projektu zapojeno 11 zemí.


Více informací o projektu.


 


* Organic Revision


Cílem projektu je poskytovat doporučení pro vytváření legislativy EU zaměřené na ekologické zemědělství.


Více informací o projektu.


 


* EISfOM


Evropský informační systém o trzích s ekologickou produkcí (organic markets).


Více informací o projektu.


 


* SAFO


Trvalé zdraví zvířat a bezpečnost potravin při ekologickém způsobu hospodaření.


Více informací o projektu.


 


* EU-CEE-OFP


Další vývoj politiky zaměřující se na ekologické hospodaření v Evropě se zvláštním důrazem na rozšiřování EU.


Více informací o projektu.


 


* REPCO


Náhrada fungicidů s obsahem mědi při produkci vinné révy a jablek v Evropě novými opatřeními k regulaci plísně révové (Plasmopara viticola) a strupovitosti jabloně způsobené vřeckatou houbou (Venturia inaequalis).


 


* ENVIRFOOD


Systém produkce potravin příznivý pro životní prostředí: požadavky na šlechtění rostlin a produkci semen. Cílem projektu je dosáhnout společného postupu šlechtitelů rostlin, producentů semen a specialistů na testování odrůd v Pobaltských zemích.


 


* ORGAP


Evropský akční plán ekologických potravin a hospodaření – vytvoření kritérií a postupů pro hodnocení.


Více informací o projektu.


 


* CHANNEL


Otevírání kanálů komunikace mezi asociovanými kandidátskými zeměmi a EU v ekologickém způsobu hospodaření.


Více informací o projektu.


 


* Intercrop


“Intercropping” (pěstování) cereálií a luštěnin na zrno (grain legumes) pro zvýšenou produkci, regulaci plevelů, vyšší kvalitu produktů a zamezení ztrát dusíku v evropských systémech ekologického hospodaření.


Více informací o projektu.


 


* Organic Inputs Evaluation


Harmonizované a standardizované postupy hodnocení produktů na ochranu rostlin, hnojiv a přípravků na zlepšení půdy s využitím v ekologickém zemědělství.


Více informací o projektu.


 


* Blight-Mop


Vytvoření systémového přístupu k regulaci plísně bramborové při ekologické produkci brambor v EU.


Více informací o projektu.


 


* Organic HACCP


Doporučení pro řetězec výroby, distribuce a spotřeby s cílem zvýšit bezpečnost a kvalitu certifikovaných ekologických potravin.


 


Přehled výzkumných projektů podporovaných EU

Zařazeno v Nezařazené