KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

MZe vydalo unikátní publikaci k vedení správních řízení

19/01/06

Ministerstvo zemědělství jako dosud jediný ústřední správní orgán v České republice vydalo ojedinělou odbornou publikaci obsahující 35 vybraných a okomentovaných vzorů rozhodnutí vydávaných nižšími správními orgány po 1. lednu 2006.

Vodohospodářská sekce MZe tuto knihu připravila s ohledem na to, že 1. ledna 2006 nabyl účinnosti nový správní řád. Dochází tak k náhradě právní úpravy, která řídila správní proces po více než třicet let a která byla již v řadě případů překonána v důsledku vývoje ve společnosti. Dochází ke zcela nové úpravě řízení před správními orgány na úrovni státní správy i na úrovni samosprávy, založené na obdobných právních úpravách původních členských zemí Evropské unie i na některých osvědčených institutech z doby první Československé republiky.


 


Ruku v ruce s tímto závazným předpisem stojí před správními orgány úkol vypořádat se s povinností vydávat v rámci správního řízení přibližně sta typových rozhodnutí, zejména za účelem úpravy vedení každého řízení.


 


Kniha s názvem „Vzory správních rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb. s komentářem“ vyšla v nakladatelství SONDY, s.r.o. a je od poloviny prosince 2005 k dostání ve vybraných odborných knihkupectvích nebo přímo ve výše uvedeném nakladatelství.


 


Ministerstvo zemědělství ČR již paralelně s tím připravuje druhý díl této publikace, který bude obsahovat dalších přibližně 40 navazujících vzorů a jehož vydání předpokládáme v prvním čtvrtletí roku 2006 tak, aby byl výkon agendy správních orgánů od počátku účinnosti nové právní úpravy bezchybně zajištěn.


 


Tento vydavatelský počin MZe je významným příspěvkem k hladkému přechodu  správních orgánů na nový systém správního řízení a nástrojem k eliminaci případných nedostatků při vedením správních řízení, které by mohly postihnout jednotlivé občany či právnické osoby.


 


 


Tomáš Loskot, tiskový mluvčí MZe


 


 


   

Zařazeno v Aktuality