KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
04/08/20

Aktuální stav sklizně ke dni 3. srpna 2020

Ing. Eva Chromečková

3.8.2020 – Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 3. srpnu 2020

02/08/20

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. 7 2020

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova.

28/07/20

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

Tisková oprava v Pravidlech 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 11. kolo příjmu žádostí

Došlo k tiskové chybě.

Den otevřených dveří v BRNĚ 14. 10. 2020

Program bude upřesněn na webových stránkách.

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností – nedodržení termínu seče a zasetí meziplodiny

Lhůta pro podání ohlášení vyšší moci – mimořádných okolností je 15 dnů ode dne, kdy je tak žadatel schopen učinit (tj. nejpozději do 15-ti dnů od 31. 7.).

Aktuální stav sklizně ke dni 27. července 2020

Ing. Eva Chromečková

27. 7. 2020 – Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 27. červenci 2020

Jak zvládnout sucho i povodně? Ministerstvo zemědělství mění krajinu, aby zadržela více vody

Ing. Eva Chromečková

24. 7. 2020 Tisková zpráva – Česká krajina se viditelně mění, mizí z ní velké lány, přibývají stromořadí, meze, stovky nových rybníků i tůní a mokřadů. Ministerstvo zemědělství (MZe) změnilo řadu pravidel, kterými se musí zemědělci při hospodaření řídit, masivně investuje do budování a obnovy rybníků nebo pozemkových úprav, které pomáhají krajinu více rozčlenit, a podporuje také živočišnou výrobu produkující pro půdu tolik potřebnou organickou hmotu. Jen v loňském roce jsme do boje proti dopadům sucha investovali 13,7 miliardy korun.

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun

Ing. Eva Chromečková

27. 7. 2020 Tisková zpráva – Přestože byla Česká republika v roce 2019 zasažena hydrologickým a půdním suchem, byl průběh počasí pro značnou část rostlinné produkce příznivější než v roce 2018 a výnosy většiny plodin meziročně vyšší. Podle předběžných údajů Souhrnného zemědělského účtu za rok 2019 dosáhlo zemědělství nejvyšší hodnotu zemědělské produkce za posledních pět let, a to 140,3 miliardy korun v základních běžných cenách. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství za rok 2019, kterou dnes schválila vláda.

Ministerstvo aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem. Majitelé lesů v ní mohou soustředit všechny síly na potlačení kalamity

Ing. Eva Chromečková

27. 7. 2020 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo mimořádně silně nebo je bezprostředně ohrožené. V červené zóně mohou majitelé lesů upustit od některých opatření, aby měli kapacity na zpracování a asanaci napadeného dříví