KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Venkov a fondy EU v období 2007-2013

25/01/06

Ministerstvo zemědělství pořádá pod záštitou ministra a za jeho účasti kulaté stoly k problematice Venkov a fondy EU v období
2007-2013 (LEADER, EAFRD).

Tyto kulaté stoly (pracovní workshopy) budou jedinečnou příležitostí seznámit se s aktuálním stavem příprav evropských fondů určených pro rozvoj venkova (EAFRD) s ohledem na již schválený rozpočtový rámec EU na léta 2007–2013.


V otevřené diskusi bude možné připomínkovat a navrhovat konkrétní opatření ve vztahu k rozložení množství finančních prostředků pro jednotlivá opatření (osy fondu EAFRD).


EAFRD (LEADER) v současné době je a zejména od roku 2007 bude zásadním fondem, ze kterého lze hradit veškeré aktivity ve vztahu k rozvoji venkova (vč. nezemědělských činností, např. údržba krajiny, rozvoj venkovských řemesel, udržitelný rozvoj venkova apod.)


Téma a zejména otevřená možnost navrhovat změny rozložení finančních prostředků je velmi zajímavá pro venkovské mikroregiony, obce, místní akční skupiny a všechny další partnery ve venkovských oblastech.


 


MÍSTA A TERMÍNY KONÁNÍ KULATÝCH STOLŮ K TÉMATICE EVROPSKÝCH FONDŮ PRO ROZVOJ VENKOVA V ČR


 
Kraje Olomoucký a  Moravskoslezský


31. ledna 2006


(úterý)


13.00 hodin


Olomouc


sál „GEMINI“ – Regionální centrum, Jeremenkova 40 b, (výšková budova naproti hlavnímu nádraží)


Kraje Zlínský a Jihomoravský


6. února 2006


(pondělí )


11.00 hodin


Rostěnice-Zvonovice u Vyškova


(Rostěnice náves, kulturní dům, sjezd z dálnice D l – Vyškov)


 


Kraj Středočeský


9.  února 2006   (čtvrtek)


13.00 hodin


Benešov


Střední zemědělská škola a VOŠ, Mendelova 131,


 


Kraje Vysočina a  Pardubický


13. února 2006  


(pondělí)


13.00 hodin


Jihlava
kongresový sál kraje Vysočina, budova B, Žižkova č. 57


 


Kraje Jihočeský  a  Plzeňský


21. února 2006


(úterý)   


13.00 hodin


Strakonice
zasedací místnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Velké náměstí č. 216                                  


Kraje Liberecký a Královéhradecký


23. února 2006


(čtvrtek)


13.00 hodin


Trutnov
zasedací místnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Horská č. 5


Kraje Ústecký  a Karlovarský


27. února 2006


(pondělí)


11.00 hodin


Most-Vtelno
zasedací místnost OVO-FRUKT, spol. s.r.o. (sídlo Okresní agrární komory Most)


 


Praha
– setkání za účasti nestátních neziskových organizací


28. února 2006


(úterý)                                
13.00 hodin


Praha


MZe, zasedací místnost č. 101, Těšnov 17, Praha


 


 


Více na: http://www.mze.cz, http://leader.isu.cz


 

Zařazeno v Akce a semináře