KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled projektů EU zaměřených na autenticitu a vysledovatelnost potravin

23/02/06

Je zprostředkován kontakt na jednotlivé projekty + řada dalších užitečných odkazů.

Přehled projektů V&V řešených v 5. a 6. rámcovém programu výzkumu EU za finanční podpory Evropské komise.


 


Název projektu


Zaměření projektu


ALCUEFOOD


Od vidličky v Evropě k farmě v Latinské Americe


BIOTOX


Vývoj finančně efektivních prostředků pro systémy managementu rizika a vysledovatelnosti pro mořské biotoxiny v potravinách mořského původu


COEXTRA


GM a ne-GM dodavatelský řetězec, jejich koexistence a vysledovatelnost


DNA-TRACK


Vysledovatelnost fragmentů DNA v potravinovém řetězci technologiemi DNA/PNA: aplikace na potraviny nového typu


ETHICALTRACEABILITY


Etická dosledovatelnost a výběr na základě informací při etických problémech s potravinami


FOODTRACE (popř. zde)


Vysledovatelnost výrobků v dodavatelském řetězci potravin


GEOTRACEAGRI


Geografická vysledovatelnost v zemědělství


GOODFOOD


Monitorování  bezpečnosti a kvality potravin mikrosystémy


GTIS CAP


Integrovaný systém “geotraceability” pro společnou zemědělskou politiku


MEDEO


Vývoj a zhodnocení metod pro detekci falšování olivového oleje olejem z lískových oříšků


MESIP


Sondy nového typu na bázi multielementárních stabilních izotopů pro testování autenticity potravin


MOLSPEC–ID


Vývoj kvantitativních a kvalitativních molekulárních biologických metod pro identifikaci rostlinných a živočišných druhů v potravinách


OLIV-TRAC


Dosledovatelnost původu a autenticita olivového oleje pomocí genomiky a metabolomiky


P2P


Dosledovatelnost v hodnotovém řetězci vepřů, nezávislost MSP (SMEs) na proslulých obchodních značkách


PETER


Propagace excelence a výzkumu v oblasti dosledovatelnosti v Evropě


OPCRGMOFOOD


Spolehlivá, standardizovaná, specifická, kvantitativní detekce GM potravin


QUALITYLOWINPUTFOOD


Evropské ekologické potraviny a produkce potravin mořského původu: lepší život s potravinami mořského původu


TRACE


Vysledování původu potraviny


TRACEABILITY of LIVESTOCK


Vysledovatelnost u hospodářských zvířat


TRACEFISH


Vysledovatelnost rybích výrobků: preference spotřebitelů a objektivní posouzení


TYPIC


Typické potravinářské výrobky v Evropě


  


Další kontakty:


 


TELOP-TRACE: Technologický vývoj pro ziskový chov ryb (severské země)


PDO, PGI a TSG výrobky: Databáze značkových výrobků v Evropě


 


Standardy:


 


AOAC: Asociace analytických společností


CEN: Evropský výbor pro standardizaci


CODEX: Standardy potravin FAO/WHO


EAN/GS1: Standard GS1 pro vysledovatelnost


ELOT: Řecká organizace pro standardizaci


EUROFIR: Evropská základna pro informační zdroje o poptravinách


ISO: Mezinárodní organizace pro standardizaci


UN/CEFACT: Středisko Spojených národů pro usnadnění obchodu a elektronické obchodování


W3C: Konsorcium pro WWW (World Wide Web) 


 


Zařazeno v Aktuality