KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Minimálně opracované ovoce a zelenina

15/03/06

Směrnice pro minimalizaci mikrobiálního nebezpečí u tohoto typu výrobků.

Obliba výrobků získaných minimálním opracováním ovoce a zeleniny se trvale zvyšuje a tím roste i prodej těchto výrobků. S uvedeným typem výrobků je však spojeno zvýšené riziko mikrobiální kontaminace.


Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) uveřejnil dne 1. března 2006 návrh dokumentu – směrnice týkající se minimalizace mikrobiálních rizik u minimálně opracovaného ovoce a zeleniny. Jde o pracovní verzi, ke které se zatím podávají připomínky.


 


Navrhovaná směrnice má 12 kapitol a 5 příloh:


 


I.        Úvod


II.       Rozsah a  použití


III.      Definice


IV.      Primární produkce a sklizeň čerstvého ovoce a zeleniny


V.       Personál


VI.      Budovy a zařízení


VII.     Postupy sanitace


VIII.    Kontrola výroby a zpracování


IX.      Vedení dokumentace a záznamy


X.       Vysledování a stahování z prodeje


XI.      Další informace


XII.     Odkazy


 


Přílohy:


A.        Oznámení FDA stažení výrobku


B.        Patogeny způsobující nemoci z potravin spojené s čerstvým ovocem a zeleninou


C.        Patogeny často přenášené potravinou, která byla kontaminována infikovanými zaměstnanci


D.        Zdroje mikrobiální kontaminace


E.         Přehled vývojových diagramů v závodě na výrobu minimálně opracované čerstvé produkce


 


Návrh směrnice FDA


 


FDA