KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora Společenství pro pěstitele cukrové řepy

06/03/06

Nařízení 319/2006 mění nařízení 1782/2003 s pravidly pro přímé podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se (v souvislosti se změnou společné organizace trhů s cukrem) mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.


OJ L 58, 28.02.2006, s. 32


 


 

Zařazeno v Aktuality