KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozhodnutí komise 2006/115/ES

09/03/06

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. února 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/86/ES, 2006/90/ES,2006/91/ES, 2006/94/ES, 2006/104/ES a 2006/105/ES(oznámeno pod čislem K(2006) 554)(Text s významem pro EHP)(2006/115/ES)


ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. února 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/86/ES, 2006/90/ES, 2006/91/ES, 2006/94/ES, 2006/104/ES a 2006/105/ES (oznámeno pod čislem K(2006) 554)


(Text s významem pro EHP)


(2006/115/ES)


Příloha : Text rozhodnutí [pdf ; 84707 bytů]

Zařazeno v Aktuality