KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozhodnutí komise 2006/135/ES

09/03/06

Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2006, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 597)


ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. února 2006, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve Společenství


(oznámeno pod číslem K(2006) 597)


(Text s významem pro EHP)


(2006/135/ES)

Příloha : Text rozhodnutí [pdf ; 183008 bytů]

Zařazeno v Aktuality