KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

MZe – program statistických zjišťování na rok 2006.

09/05/06

Program statistických zjišťování na rok 2006. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Údaje se zjišťují pro potřebu MZe, které odpovídá za jejich ochranu.

Program statistických zjišťování na rok 2006.

Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Údaje se zjišťují pro potřebu MZe, které odpovídá za jejich ochranu.

Na serveru MZe je uveden celý ediční plán a formuláře pro jednotlivých statistických zjišťování pro rok 2006:

http://www.mze.cz/Index.aspx?typ=2&ch=73&ids=2345&val=2345

Zařazeno v Aktuality