KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nový portál pro farmáře

04/07/06

Zpřístupnění údajů vedených v registrech půdy, zvířat, vinic, chmelnic a sadů. Portál farmáře můžete navštívit na internetové adrese http://farmar.eu.

Portál farmáře je novým informačním portálem, který má za cíl zpřístupnit zemědělcům a jiným subjektům z resortu ministerstva zemědělství údaje vedené o těchto subjektech v registrech půdy, zvířat, vinic, chmelnic a sadů.


 


Dalším cílem portálu je poskytnout široké veřejnosti informace o poskytnutých podporách zemědělským subjektům ze zdrojů EU i ČR. Portál je proto členěn na veřejně přístupnou část a na část vyžadující autorizovaný přístup. Část vyžadující autorizovaný přístup vyžaduje přidělení přístupového jména a hesla pro konkrétní fyzickou osobu jednající jménem daného subjektu. K získání hesla je nezbytné navštívit místně příslušnou zemědělskou agenturu – pozemkový úřad a vyplnit jednoduchý formulář. Osoba, které je možné přidělit heslo musí být buď statutárním orgánem subjektu nebo musí disponovat plnou mocí pro získání přístupu k individuálním údajům z registrů. V první fázi portál farmáře nabízí pasivní přístup k informacím v režimu čtení. Do konce roku 2006 předpokládáme rozšíření funkcionality o možnost podávání elektronicky podepsaných dokumentů. Ve druhém pololetí 2006 se také předpokládá rozšíření portálu o informace o stavu administrace jednotlivých žádostí o dotace podané na SZIF. Portál farmáře můžete navštívit na internetové adrese http://farmar.eu.


 


 


Zdroj: MZe


 

Zařazeno v Nezařazené