KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nová kontrolní organizace pro ekologické zemědělství

04/09/06

Dne 10.srpna 2006 byla spol.Biokont CZ, s.r.o. jako třetí subjekt pověřena Mze ČR výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství (www.biokont.cz).

Nová kontrolní organizace pro ekologické zemědělství

Dne 10.srpna 2006 byla spol.Biokont CZ, s.r.o. jako třetí subjekt pověřena Mze ČR výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství (www.biokont.cz).
Společnost  Biokont CZ, s.r.o. je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s.  Praha (národní akreditační orgán) jako:
 – Certifikační orgán č. 3159 -předmětem akreditace je certifikace bioproduktů, biopotravin a procesu  výroby bioproduktů a  biopotravin,
– Inspekční orgán č. 4039 – předmětem akreditace je provádění inspekční činnosti orgánu typu A v procesu  výroby bioproduktů, biopotravin, dovozů bioproduktů a biopotravin ze třetích zemí, smluvních dodávek, zpracování krmiv a krmných směsí, hnojiv, kompostů a substrátů. Společnost je oprávněna certifikovat proces výroby a produkty.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že podniky které se rozhodnou změnit kontrolní organizaci (totéž platí pro i pro KEZ, o.p.s. a ABcert GmbH) musí doručit výpověď smlouvy stávající kontrolní organizaci nejpozději do konce září. Pokud tak neučiní platí stávající smlouva i pro příští rok. Důležité je aby podnik měl uzavřenu smlouvu s některou kontrolní organizací nepřetržitě, tj.aby smlouvy na sebe časově navazovaly nebo se překrývaly.

 Zpráva  Biokont CZ