KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Otevírají se informační centra pro agro-environmentální programy

18/09/06

Otevírají se informační centra pro agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.

V Jihomoravském kraji a kraji Vysočina začínají od září fungovat čtyři informační centra zaměřená na poradenství v oblasti  agroenvironmentálně orientovaných programů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, ekologického zemědělství a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Informační centra spravují dalších 12 informačních míst.
Projekt vytvoření sítě informačních center v celkové výši 13,7 mil Kč byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí ČR. Projekt realizuje EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR společně s dalšími 15 partnerskými organizacemi. Partnery v projektu jsou mimo jiné i krajské úřady Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.
 
Jako první otevřelo své dveře 30.srpna informační centrum v Náměšti nad Oslavou. Centrum provozuje agentura ZERA. O den později bylo otevřeno informační centrum v Jihlavě, které společně provozují sdružení BESEDA a Regionální centrum svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. První zářijový den otevřelo informační centrum v Brně v sídle agentury EPOS. Čtvrté informační centrum nabídne své služby od 4.září v Mikulově, provozovat jej bude nadace Adonis.
 
Hlavní náplní vzniklé sítě informačních míst je předávat zemědělským podnikatelům a pracovníkům veřejné správy informace o agroenvironmentálně orientovaných programech MZe a MŽP a poradenství, jak těchto programů využívat, a informovat a vzdělávat o možnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o ekologickém zemědělství.
Podrobnější informace:

Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

Otevírají se informační centra

Využití Internetu v agropodnikání