KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Strategie udržitelného rozvoje EU (Posun k udržitelné Evropě?)

18/09/06

Seminář se koná 21. září od 14 hod. v Praze.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, úsek hodnocení a publikace pořádá v rámci cyklu akcí pro veřejnost seminář "Strategie udržitelného rozvoje EU (Posun k udržitelné Evropě?)".

 

Přednášejí: Ing. Petr Holý, Ing. Jan Klášterka, Ing. Jan Pokorný, Mgr. Peter Šremer, Ing. Lenka Vrtišková, Ing. Jan Zeman.

 

Témata: Jak souvisí akční programy EU NAIADES a Marco Polo II?, Které evropské země mají nejvyšší podíl ekologických veřejných zakázek?, Jaké jsou celosvětové cíle OSN v oblasti lesů do roku 2015?, Do jaké míry jsou obsaženy priority sdělení Evropské komise „Sociální služby obecného zájmu“ v Strategii udržitelného rozvoje ČR?, Obsahuje Strategie udržitelného rozvoje ČR také priority sdělení EK „i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“?, Aalborské závazky, Evropská aliance pro sociální odpovědnost podniků, Indikátory Strategie udržitelného rozvoje EU.

 

Seminář je bezplatný.

Místo konání: Praha 10, CENIA, Kodaňská 10

Další informace na  http://www.cenia.cz

 

Zařazeno v Akce a semináře