KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z Potravinářské komory ČR

09/10/06

Potravinářská komora ČR, Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu. Plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.

Potravinářská komora ČR, Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce
je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu.
Plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory
a obory zpracování zemědělských produktů.
Je representantem v oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným
organizacím v zemích Evropské unie, včetně organizací s celosvětovou působností.

Tiskové zprávy z Potravinářské komory ČR:

Unie mění pravidla v neprospěch nových zemí

Potravináři chtějí jasná pravidla IPPC